Meer ruimte voor groen, beweging en ontmoeting rondom de grachten

25 januari 2024
Homepage

Het college van B en W heeft ingestemd met de startnotitie Singel van Zwolle. Daarmee geven ze het startsein voor de ontwikkeling van de openbare ruimte rondom de grachten tot een uniek parkachtig gebied: de Singel van Zwolle. Deze verandering is een voorwaarde om meer woningen te bouwen, versterkt de stad tegen de gevolgen van klimaatverandering en creëert ruimte voor andere vormen van mobiliteit.

Veilige, gezonde en gastvrije leefomgeving 
Zwolle groeit. Aan het Stadshart (binnenstad en omliggende wijken) worden de komende jaren ongeveer 3.000 woningen toegevoegd. Daardoor wonen, werken en leven er steeds meer mensen op hetzelfde oppervlak. Om ervoor te zorgen dat de omgeving voor Zwollenaren gezond en aantrekkelijk blijft, is extra groen nodig in het gebied. Groen zorgt voor frisse lucht in een drukke stad en nodigt uit tot buiten zijn, bewegen en ontmoeten. 

Ook is meer groen nodig om hittestress tegen te gaan en hevige regenval op te vangen. Zo maakt de Singel van Zwolle de stad beter bestand tegen bijvoorbeeld de hoge waterstanden van afgelopen december. 

Daarnaast draagt de ontwikkeling bij aan de mobiliteitstransitie, door de binnenring (de Singel) te verbeteren voor fietser en voetganger, terwijl de auto zoveel mogelijk via de buitenring (IJsselallee, Ceintuurbaan, Zwartewaterallee) rijdt. Een noodzakelijke verandering, want door de groei van de stad neemt ook de verkeersdrukte rondom de grachten toe. Wethouder mobiliteit, Gerdien Rots: “We willen een gastvrije en bereikbare stad blijven. Dat vraagt om een andere manier van bewegen, met meer ruimte voor lopen en fietsen. Door de Singel van Zwolle opnieuw in te richten kunnen we het verkeer rondom de binnenstad in goede banen leiden. Zo zorgen we ervoor dat mensen zich veilig kunnen blijven verplaatsen."

Belangrijk voor groei van de stad 
Monique Schuttenbeld, wethouder Stadshart: "De Singel van Zwolle is een belangrijke ontwikkeling om de groei van de stad mogelijk te maken. Het is de drager van de andere gebiedsontwikkelingen in het Stadshart. Door dit gebied groener te maken, creëren we een klimaatbestendige, gezonde en veilige leefomgeving. Dat vinden we een voorwaarde om extra woningen te bouwen en maakt het voor alle Zwollenaren een aangename plek om te verblijven. Een uitnodigende Singel levert daarnaast een positieve bijdrage aan de uitstraling van de stad. Dat stimuleert economische groei en maakt het tot een aantrekkelijke plek voor culturele activiteiten.” 

Volgende stap: toewerken naar een visie voor de Singel 
Het denkproces over hoe de Singel van Zwolle eruit moet zien, begint nu. De gemeente start met onderzoeken voor waterveiligheid, mobiliteit, energietransitie en programmering. Op basis van deze voorbereiding en gesprekken met de stad, wordt een visie opgesteld. Dit is een hulpmiddel voor toekomstige beslissingen en inrichting van het gebied. Aan de hand van deze visie worden stap voor stap delen uitgewerkt en aangelegd. 

De verwachting is dat de visie voor de Singel van Zwolle eind 2024 wordt aangeboden aan het college en de gemeenteraad. 

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkeling?