Klachten, bezwaar en beroep, over voorzieningen

Waar dien ik een klacht in over de gemeente? 

Een klacht over de gemeente wordt in behandeling genomen door een klachtencoördinator van de gemeente Zwolle. Hij/zij onderzoekt de klacht en handelt de klacht af. Hoe dat werkt, leest u in de klachtenfolder.

Ik heb een probleem met mijn Wmo-hulpmiddel van Welzorg. Waar kan ik terecht? 

Neemt u dan contact op met Welzorg. Welzorg heeft voldoende monteurs om uw hulpmiddel te repareren. Bent u niet tevreden over de oplossing die Welzorg biedt? Neem dan contact op met uw sociaal werker van het Sociaal wijkteam. 

Wat kan de vertrouwenspersoon jeugdhulp voor mij doen?

Jongeren, kinderen, ouders en verzorgers met vragen, klachten of problemen over zijn (rechts)positie of over de jeugdhulp, kunnen advies en/of ondersteuning vragen bij het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Dit is een onafhankelijke organisatie met professionele vertrouwenspersonen.

Wat kan het meldpunt Wmo van Zorgbelang voor mij doen?

Maakt u gebruik van de individuele voorzieningen Wmo zoals taxivervoer? En bent u daar niet tevreden over? Dan kunt u dat melden bij het meldpunt Wmo van Zorgbelang.
De medewerkers van Zorgbelang Overijssel helpen u een antwoord te vinden op uw vragen en een oplossing te vinden voor uw klachten.

Wat kan ik doen als ik het niet eens bent met de beschikking van de gemeente?

Bij de brief met de beschikking voor de toewijzing of afwijzing van de ondersteuning van de gemeente krijgt u hierover ook informatie.

Bent u het niet eens met het besluit/ de beschikking? Neemt u dan telefonisch contact op met het Sociaal wijkteam. Zij nemen dan samen met u de beschikkingsbrief en het besluit door.
Komt u er samen niet uit of bent u het er nog steeds niet mee eens? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen.

Wat is het verschil tussen bezwaar en beroep?

Tegen het besluit/ de beschikking van de gemeente en/of het Sociaal wijkteam kunt u bezwaar maken. Om bezwaar te maken schrijft u een brief aan de gemeente of het Sociaal wijkteam.

Bent u het vervolgens niet eens met de beslissing op uw bezwaar? Dan kunt u naar de rechtbank. Hoe u bezwaar maakt of een beroep bij de rechtbank indient, leest u op www.zwolle.nl/bezwaar-en-beroep.

De gemeente heeft mijn aanvraag afgewezen omdat de hulp die ik vraag ‘algemeen gebruikelijk’ is. Wat bedoelen ze hiermee?

Een fiets is bijvoorbeeld een ‘algemeen gebruikelijke’ voorziening. De gemeente mag ervan uitgaan dat u de fiets zelf koopt.

Vindt u dat de hulp die u aanvraagt niet algemeen gebruikelijk is? Dan kunt u bezwaar maken tegen de beslissing van uw gemeente.

Waarvoor kan ik terecht bij de Overijsselse Ombudsman?

Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht door de gemeente, dan kunt u de klacht indienen bij de Overijsselse Ombudsman. De ombudsman onderzoekt klachten over het handelen (of het nalaten daarvan) door een overheidsinstantie of medewerkers van die overheid. Kijk voor meer informatie over de werkwijze op www.overijsselseombudsman.nl.