Melding openbare verlichting

Het wordt op prijs gesteld als u uw contactgegevens invult, zodat we contact kunnen opnemen bij vragen of een terugkoppeling over de afhandeling, maar dit is niet verplicht.

Binnen 3 werkdagen ondernemen wij actie op uw melding. Waar mogelijk lossen wij het direct op. Is dat niet mogelijk? Dan informeren wij u over de termijn waarin het wordt opgelost. 

Hoe beoordeelt u de situatie

Onveilige situatie:

  • de bedrading is zichtbaar
  • lichtmast staat gevaarlijk scheef
  • lichtmast is ingescheurd
  • armatuur hangt los aan de kabel
  • mastdeur is verwijderd
  • gevaar voor de verkeersveiligheid

Veilige situatie:

  • lichtmast staat scheef, maar levert geen gevaar op
  • lichtmast is gedraaid
  • lamp brandt niet
  • lamp knippert

Indien het niet duidelijk is of het om een veilige of onveilige situatie gaat, altijd 'onveilig' invullen.

Let op! Om uw melding in behandeling te kunnen nemen dient u hieronder het lichtmastnummer of  het huisnummer op te geven: