Planschade

Volgens de Wet op de ruimtelijke ordening kunnen burgemeester en wethouders een tegemoetkoming (vergoeding) geven aan degene die planschade oploopt. Degene die de schade oploopt moet een aanvraag doen voor die tegemoetkoming.