Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u in bepaalde gevallen een bezwaarschrift indienen Dit is een brief waarin u uitlegt waarom u het niet eens bent met het besluit. De gemeente bekijkt het besluit dan opnieuw.

Hieronder staat algemene informatie over het  indienen van een bezwaarschrift en wat er daarna mee gebeurt. Wilt u meer weten? Bel dan de Administratie Bezwaarschriften: (038) 498 21 73.

Stap 1: Het bezwaarschrift

Als de gemeente iets heeft besloten, wordt dat bekend gemaakt in een brief aan de betrokkene, en/of door het te plaatsen op www.overheid.nl. U leest daar dan ook bij of en hoe u een bezwaarschrift kunt  indienen

Uw bezwaarschrift moet volgens de wet voldoen aan deze eisen:

 • U moet uw bezwaarschrift binnen 6 weken na de datum van het besluit inleveren.
 • In uw bezwaarschrift moeten staan:                       
  • de datum
  • uw naam
  • uw adres
  • uw handtekening
  • met welk besluit u het niet eens bent en waarom.

U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen.
Bedrijven kunnen bezwaar indienen via Bezwaar indienen voor bedrijven

Bezwaarschriften kunt u ook per post indienen:
Gemeente Zwolle
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 10007
8000 GA Zwolle

Periode

De periode waarin, volgens de wet, uw bezwaarschrift moet worden behandeld is 6 of 12 weken. In sommige gevallen kunnen we deze periode verlengen. Bijvoorbeeld als u nog bepaalde gegevens moet opsturen.

Stap 2: Overleg

Nadat u uw bezwaarschrift heeft ingeleverd, neemt de gemeente meestal contact met u op. We bespreken dan hoe we uw bezwaarschrift behandelen (ernaar kijken en er misschien iets mee doen). Het kan zijn dat we meteen een oplossing vinden. Een verdere proces is dan niet meer nodig.   

Stap 3: Hoorzitting

Als u zelf over uw bezwaarschift wilt komen vertellen, om deze uit te leggen, dan kunt u dat aan ons doorgeven? Dan krijgt u een uitnodiging voor een hoorzitting. Voor deze bijeenkomst krijgt u ook een brief met de reactie van de gemeente op uw bezwaarschrift. 

Ook andere betrokkenen kunnen spreken tijdens de bijeenkomst.

Iemand anders mag voor u het woord doen op de hoorzitting. Daarvoor moet u iemand machtigen. U geeft diegene dan officieel toestemming.

Adviescommissie bezwaarschriften

De gemeente kan advies vragen aan de Adviescommissie bezwaarschriften. U kunt dan over uw bezwaarschrift komen vertellen bij deze commissie. De Adviescommissie is onafhankelijk. De leden van deze commissie werken dus niet bij de gemeente Zwolle.

Na deze bijeenkomst (hoorzitting) geeft de commissie advies aan de gemeente. U krijgt een kopie van het advies en een verslag van de hoorzitting.

Openbaar of besloten

De hoorzitting is normaal gesproken openbaar. Dit betekent dat andere mensen aanwezig mogen zijn. Bijvoorbeeld de pers.

Gaat het om een vertrouwelijke zaak? Bijvoorbeeld over een bijstandsuitkering of Wmo-voorziening? Dan is de hoorzitting niet openbaar. U kunt ook zelf vragen om een besloten behandeling.

De beslissing

Na de hoorzitting krijgt u van de gemeente een brief. Daarin staat welke beslissing de gemeente heeft genomen over het bezwaarschrift.

Stap 4: In beroep

Bent u het niet eens met de beslissing over het bezwaarschrift? Dan kunt u in beroep gaan. Onderaan de beslissing staat dat u een beroepschrift kunt inleveren en bij wie. Meestal is dit bij de rechtbank Overijssel.

Meer informatie: Beroep instellen bij de rechtbank.

Snel een uitspraak nodig?

Soms heeft u op korte termijn een uitspraak van de rechter nodig. U kunt dan de rechtbank Overijssel vragen om een voorlopige voorziening. Dit kost wel geld. En u moet dan eerst bij de gemeente een bezwaarschrift inleveren.