Klachten

Schade door gemeentelijk handelen

Als u vindt dat u door doen of laten van de gemeente Zwolle schade heeft geleden, dan kunt u een schadeclaim indienen en daarmee verzoeken uw schade te vergoeden. U kunt denken aan schade die ontstaat door gebreken aan de gemeentelijke wegen of schade door werkzaamheden zoals de aanleg van wegen of fietspaden.

Aanvraag

U kunt uw schadeclaim indienen door middel van een digitaal schademeldingsformulier waarin de toedracht en de omvang van de schade staan vermeld.

Lees meer

Planschade

Het kan gebeuren dat u schade ondervindt van een beslissing van de gemeente Zwolle op het gebied van de ruimtelijke ordening. Bijvoorbeeld als op een aangrenzend perceel door een wijziging van het bestemmingsplan ineens meer of anders mag worden gebouwd of als uw buurman zijn bedrijf mag uitbreiden.

In zulke gevallen kunt u schade lijden omdat uw woongenot er op achteruit gaat en uw woning in waarde daalt. Ook kan een gewijzigde bestemming voor u tot inkomensderving leiden. U kunt in deze situaties een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in planschade.

Lees meer