Servicenormen sociale zaken

  • Wanneer u een aanvraag indient krijgt u binnen 1 week een ontvangstbevestiging van uw aanvraag.
  • Vraagt u een uitkering voor uw levensonderhoud aan bij de gemeente? Dan krijgt u binnen 8 weken een besluit op uw aanvraag.
  • Vraagt u als zelfstandige financiële ondersteuning (RBZ) aan bij de gemeente? Dan krijgt u binnen 13 weken een besluit op uw aanvraag.
  • Ontvangt u van de gemeente een uitkering en wordt deze beëindigd? Dan krijgt u hier binnen 3 maanden een brief over.
  • Vraagt u bij ons een Indienstnemingssubsidie aan? Dan ontvangt u binnen 4 weken een besluit op uw aanvraag