Servicenormen vergunningen en handhaving

  • Op uw aanvragen drank- en horecavergunning wordt binnen 12 weken beschikt.
  • Op uw aanvragen omgevingsvergunning wordt binnen 8 weken beschikt.
  • Op uw aanvragen evenementenvergunning wordt binnen 8 weken beschikt. Bij grote evenementen binnen 10 weken.
  • Bij een constatering na een bouwbezoek en/of brandveiligheidsbezoek ontvangt u binnen 1 week een schriftelijke reactie per e-mail of per brief.
  • Na een handhavingsverzoek (bouw) volgt binnen 1 week een controlebezoek.