Meldingsformulier tijdelijk plaatsen voorwerpen op de weg

(artikel 2.1.5.1. lid 1 APV Zwolle)
Let op: Dit formulier geldt niet voor plaatsing op de hoofdinfrastructuur en op busroutes. Hiervoor is apart toestemming van de wegbeheerder nodig.

Gegevens melder
Locatiegegevens plaatsing voorwerp(en)
Het te plaatsen voorwerp betreft
(NB: 1. Voorwerp mag niet eerder dan drie dagen nadat melding door gemeente is ontvangen worden geplaatst)
Soort voorwerp (meer dan 1 keuze mogelijk)  verplicht

Let op: Dit formulier geldt niet voor plaatsing op de hoofdinfrastructuur en op busroutes. Hiervoor is apart toestemming van de wegbeheerder nodig.

Let op: Dit formulier geldt niet voor plaatsing op de hoofdinfrastructuur en op busroutes. Hiervoor is apart toestemming van de wegbeheerder nodig.

Begindatum plaatsing  verplicht
Tijd vanaf:  verplicht
Einddatum plaatsing  verplicht
Tot aan  verplicht
Toelichting