Aanvraag Premie op Actie

De gemeente stimuleert goede initiatieven

Als wijkbewoner weet u als geen ander hoe uw wijk mooier, gezelliger en veiliger kan worden.

Met Premie op Actie stimuleert de gemeente bewoners om zelf initiatieven op te zetten die uw straat of buurt een opkikker geven. 

Denk bijvoorbeeld aan sociale initiatieven, zoals:

  • Het organiseren van een muziek-swingavond met muzikanten uit de wijk.
  • Het opfleuren van het aangezicht van uw straat.

Voorbeelden

Jubileumconcert Zang en Vriendschap Westenholte

Sponsorloop Stadshagen voor blinde en slechtziende kinderen

Bewoners vervangen bloembakken Hofje onder de Bogen

Premie voor yogales, bewegen en ontmoeten

Vrouwen maken kerstpakketten voor vrouwen

Aanvraagformulier Premie op Actie

Na ontvangst van uw aanvraag neemt de desbetreffende wijkmanager contact met u op.

Spelregels

  •     U neemt samen met uw buurtgenoten het initiatief (al dan niet samen met in de wijk werkzame instellingen)
  •     Er bestaat draagvlak voor een eenmalig initiatief in de buurt of straat
  •     U levert zelf ook een bijdrage door uw handen uit de mouwen te steken, middelen beschikbaar te stellen of op een andere manier
  •     Eten en drinken betaalt u zelf
  •     U probeert zo mogelijk een bijdrage te krijgen van derden door fondsenwerving en dergelijke
  •     Het gaat om kleinschalige bijdrage vanuit de gemeente met een maximum van € 1000,-
  •     Uw initiatief vraagt om een eenmalige bijdrage. De gemeente blijft uw initiatief niet ieder jaar opnieuw financieel ondersteunen
  •     Het initiatief heeft niet tot gevolg dat er een structurele (financiële) bijdrage nodig is (voor bijvoorbeeld onderhoud) van de kant van de gemeente

Beschikbaar budget

U kunt het hele jaar door Premie op Actie aanvragen. Voor iedere wijk is een bepaald budget beschikbaar.

Is het budget voor dit jaar op, dan kan uw aanvraag niet door de gemeente worden beloond. U kunt er dan voor kiezen om met uw aanvraag een jaar te wachten. Of u kunt zoeken naar andere financieringsbronnen.

De maximale bijdrage die verleend wordt, is € 1000,-.

Eten en drinken komen niet in aanmerking voor een vergoeding.

Als u meer informatie wilt over de actiemogelijkheden in uw wijk, kunt u bellen naar 14038. U wordt dan doorverwezen naar de wijkbeheerder of wijkmanager van uw wijk.

Er zitten geen kosten aan de aanvraag.

Heeft u een goed idee maar past dat niet binnen de voorwaarden voor de Premie op Actie, dan kunt u misschien wel gebruik maken van de regeling de Buurtbonus, BuurtCultuurFonds of van subsidie.

Op de Doemeekaart en op de website van Initiatiefrijk Zwolle vindt u meer initiatieven van bewoners die kosteloos of met een bijdrage van de gemeente zijn gerealiseerd.

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Wetgeving:
wetten.overheid.nl