Omgevingsvergunning voor monumenten

Bezit u een woning, een kantoor of een ander bouwwerk, dat als rijks- of gemeentelijk monument staat geregistreerd? Dan mag u dit bouwwerk niet zomaar verbouwen of slopen. Daarvoor is vaak een omgevingsvergunning nodig.  De regels hiervoor zijn vastgelegd in de Erfgoedwet, de Erfgoedverordening en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

In bepaalde gevallen is het mogelijk om onderhoud te plegen of een monument te verbouwen zonder een omgevingsvergunning. Kijk op de site van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoedoverheid voor meer informatie voor eigenaren van monumenten.