Subsidieregeling Stedelijke vernieuwing

Binnen de gemeente Zwolle zijn twee soorten beschermde monumenten:

  • Rijksmonumenten
  • Gemeentelijke monumenten

Om de monumentale waarden en de uitstraling van de stad in stand te houden zijn er financiële ondersteuningsmogelijkheden voor een eigenaar van een monument. De Subsidieregeling Stedelijke Vernieuwing is de subsidieregeling voor Gemeentelijke monumenten. Subsidie voor kleurhistorisch onderzoek is ook voor Rijksmonumenten mogelijk.