Bodem

Zwolse bodem en ondergrond

We maken veel gebruik van de bodem en ondergrond in Zwolle. We gebruiken de grond om te tuinieren, om op te bouwen en te lopen, water en energie uit te halen en om leidingen in te stoppen. Maar wat gebeurt er eigenlijk in de bodem en ondergrond?

Wat is het verschil tussen bodem en ondergrond?

We gebruiken de termen bodem en ondergrond vaak samen, de termen worden soms ook door elkaar gehaald. De bodem is de bovenste laag van de aarde, waarin planten groeien en wormen leven. De ondergrond ligt daaronder en bestaat bijvoorbeeld uit zand of klei.

Lees meer

Bodemkwaliteitskaart

Zwolle wil zijn grondverzet verantwoord en duurzaam uitvoeren. Het huidige beleid voor het gebruik en hergebruik van bodem is op 24 augustus 2015 door de gemeenteraad vastgesteld. Hiermee sluit Zwolle aan bij het eerder door de meeste omliggende gemeenten vastgestelde regionale beleid voor grondverzet.

Lees meer

Werken aan waterveiligheid

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) is verantwoordelijk voor het onderhouden van dijken om overstromingsrisico’s en wateroverlast te beperken, zodat inwoners in een waterveilige regio veilig wonen, werken en recreëren.

Bescherming economie en veiligheid

Het klimaat blijft veranderen en ons land is kwetsbaar voor overstromingen. Het versterken van de IJsseldijk is een onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Lees meer

Leven met water

Binnen de IJssel-Vechtdelta werken zes overheidspartners samen aan een waterveilige en klimaatbestendige toekomst. De provincie Overijssel, Waterschap Groot Salland, Veiligheidsregio IJsselland en de gemeenten Zwolle, Kampen en Zwartewaterland zien dit als een gezamenlijke opgave. De investeringen in waterveiligheid bieden kansen om de regio nog aantrekkelijker te maken voor wonen, werken, natuur en recreatie.

Lees meer