Openbaar groen

Groene Kaart

De Groene Kaart geeft raad

De Groene Kaart is de stadsplattegrond van de gemeente Zwolle. Hierop staan de belangrijkste groenstructuren, boomgebieden en de bijzondere bomen.

Zoom in naar straatniveau voor een volledige weergave. Voor de zoekfunctie is het belangrijk dat u "de straatnaam, zwolle" intypt.

> Grote kaart openen (opent in nieuw scherm)

Lees meer

Bladruimen

In opdracht van de gemeente verwijdert ROVA bladafval op de openbare weg. Medewerkers van ROVA gebruiken hiervoor bladblazers en veegwagens. Dit zogenaamde machinaal vegen (voor veegvuil, zand en blad) wordt 1 keer per 4 weken in alle woonwijken van Zwolle gedaan.

Lees meer

Parken

Zwolse parken

Zwolle telt veel parken met bijzondere flora en fauna. De stadsparken dragen bij aan een prettig leefklimaat en zijn uitstekend geschikt voor recreatie.

Alle parken hebben hun eigen karakter en identiteit. Ze staan beschreven in het parkenboekje. Een aantal parken is volop in ontwikkeling. Visies en plannen kunt u hier vinden.

Lees meer

Bomen

Zwolle is trots op haar groene uitstraling. Er komen dan ook veel bijzondere planten en bomen voor binnen de stadsgrenzen. Ze zorgen voor een aangename omgeving en klimaat voor iedereen die in Zwolle woont, werkt en/of recreëert. Het bomenbestand van Zwolle vertegenwoordigt een belangrijk `groen maatschappelijk kapitaal’. Bomen hebben een grote invloed op de leefbaarheid in de stad. Bomen hebben een functie in het voorkomen van hittestress, wateroverlast, afvangen van fijnstof en het vergroten van de biodiversiteit.

Lees meer

Gemeente Zwolle en ROVA zetten zich in voor de sleedoornpage

De sleedoornpage is een vlinder die nog maar weinig voorkomt in Nederland. De laatste jaren is neemt het aantal sleedoornpages verder af. Dat komt door de steeds drogere zomers en door ongunstig beheer (voor de vlinder) van de sleedoorn. De sleedoorn is de plant die de vlinder nodig heeft om te overleven. Deze sleedoornpage zet namelijk haar eitjes af op de sleedoorn. Daarom gaan de gemeente Zwolle en ROVA special beheer toepassen om het leefgebied van deze beschermde vlinder te vergroten.

Lees meer