Bestrijden Japanse duizendknoop

Japanse duizendknoop is een probleem in veel landen in Europa waaronder Nederland. Ongeveer honderd jaar geleden werd de plant in Nederland als sierplant binnengebracht. De plant is niet giftig en vermeerdert zich gemakkelijk,  beconcurreert andere plantensoorten die in Nederland thuishoren en heeft daarom negatief effect op biodiversiteit. Door de enorme groeikracht van de wortelstokken kan de plant ook schade veroorzaken aan bestratingen, wegen, riolering en funderingen van bijvoorbeeld woningen. Samen met Zwollenaren wil de gemeente de Japanse duizendknoop bestrijden.

In het onderstaande filmpje krijgt u uitleg en tips over hoe u de groene plaag kunt herkennen, wat uw gemeente met het probleem doet en wat u en andere bewoners kunnen doen. 

Vragen en antwoorden over Japanse duizendknoop

Waarom is Japanse duizendknoop een probleem?

Japanse duizendknoop is een plant die  gezien wordt als een invasieve exoot. Dit betekent dat de plant van oorsprong niet in Nederland thuis hoort en dat wanneer de plant eenmaal is gevestigd, dan is hij zeer moeilijk weer weg te krijgen.

Voor veel mensen is de plant onbekend. Door de sierlijke vorm van de takjes en blaadjes wordt de plant ook gebruikt in bloemstukjes. Het gevaar is dan dat de plant bij het GFT-afval belandt en zo weer via compost verder verspreid wordt. Het kan zelfs zijn dat de plant in uw tuin of die van uw buren staat.

Hoe herken je Japanse duizendknoop?

Japanse duizendknoop is te herkennen aan de mooie regelmatige verdeling van het blad. De bladeren staan verspreid staand tegenover elkaar. In augustus / september heeft de plant witte bloemen in tuiltjes. De stengel heeft een zigzag patroon en  rode vlekjes

 Ik zie Japanse duizendknoop in mijn straat, wat kan ik doen?

Op dit moment is de plant op 177 plekken in de stad in beeld gebracht. Ziet u Japanse duizendknoop op een andere plek in de stad dan de gemarkeerde locaties op de onderstaande kaart? Vertel het ons via zwolle.nl/melding of belt u met het Klantcontactcentrum op 14038.

Grotere kaart weergeven

Wat doet de gemeente met mijn melding?

Om tot een afweging en een plan te komen, willen we eerst een volledig overzicht krijgen in plekken waar de Japanse duizendknoop groeit. Wij gaan de plant daarom niet onmiddellijk bestrijden op de door u genoemde locatie. Via deze website houden we u op de hoogte van onze aanpak voor de Japanse duizendknoop.

Ik heb Japanse duizendknoop in mijn tuin, wat kan ik doen?

Japanse duizendknoop kan schade veroorzaken aan uw terras en bestrating en zelfs de fundering van uw woning. De plant vermeerdert zich gemakkelijk en verdringt uw andere planten. Een deel van de stengel of wortel kan weer uitgroeien tot een nieuwe plant. We adviseren u daarom de plant te verwijderen. Telkens wanneer de stengels boven de grond uitkomen kunt u deze zo goed mogelijk met wortel en al uittrekken of uitsteken. Gooi de plant en wortelresten daarna alleen bij het restafval. Zo voorkomen we dat de plant zich via compost in de buiten ruimte en tuinen weer verspreidt.

Wanneer u de bovenstaande handeling iedere twee of drie weken gedurende een aantal jaren hebt gedaan, bestaat de kans dat de plant uitgeput raakt en sterft. De ondergrondse uitbreiding van het wortelstelsel wordt hiermee sterk geremd of zelfs gestopt. Nog meer tips vindt u op bestrijdingduizendknoop.nl.  

Wat doet de gemeente met dit probleem?

Tot 2018 bestreden we de Japanse duizendknoop niet actief. Alleen daar waar de plant het verkeer belemmert, worden de randen gesnoeid. Kleine nieuwe locaties van de plant worden direct handmatig met wortel en al verwijderd. Kleine wortelrestanten kunnen opnieuw uitgroeien en daarom is de gemeente alert bij grondverplaatsingen om verspreiding te voorkomen.

In het najaar 2019 starten we met proeven voor de duur van één groeiseizoen om Japanse duizendknoop in Zwolle te bestrijden. De methode afdekken duurt drie groeiseizoenen.  Op zeven locaties in Zwolle worden verschillende bestrijdingsmethoden in de praktijk toegepast. Daarmee doet Zwolle naast de landelijke ontwikkelingen zelf een praktijkervaring op om de Zwolse aanpak voor de Japanse duizendknoop te bepalen. Proevenlocaties en bestrijdingsmethoden zijn:

Locaties

Bestrijdingsmethode

Almelose Kanaal

Afdekken met doek en rubbermatten. Langs het kanaal met elektro methode en heet water.

Wismarstraat

Handmatig verwijderen.

Tichelmeesterlaan

Elektro methode en heet water.

Oostzeelaan

De wortels worden tot 50 cm diep verwijderd. Daarna vlak maken en inzaaien met graszaad. Beheersen van  uitgroeien van JDK door  intensief maaien.

Potgietersingel

Handmatig verwijderen in combinatie met elektro methode en heet water.

Achtergracht

Elektro methode en heet water.

Noordzeelaan

Handmatig verwijderen door vrijwilligers (medewerkers Ecogroen).

In Zwolle bestrijden we chemisch vrij. Bij geen enkele proef wordt gif gebruikt. Dit past namelijk niet in de groenvisie van Zwolle.

Waarom worden de proeven gedaan?

Op dit moment weten we landelijk en wereldwijd nog te weinig over hoe de plant chemisch vrij efficiënt bestreden kan worden. Naast de landelijke informatie over de Japanse duizendknoop willen wij ook in Zwolle zelf kennis over opbouwen over een effectieve bestrijdingsmethode die past bij Zwolle. Dit doen we in een aantal proeven dat moet leiden tot een structurele Zwolse aanpak. Met de resultaten van de proeven vragen we grondeigenaren om mee te werken aan de bestrijding van de duizendknoop. Hier denken we aan woningcorporaties, het waterschap, de provincie, ProRail en de aanliggende gemeenten.

Krijg ik als bewoner overlast van de proeven?

Nee, u krijgt geen overlast van de proeven. Zwolle gebruikt geen gif of andere chemische bestrijdingsmiddelen in het groenbeheer omdat deze methoden schadelijk zijn voor dier en milieu.

Ik heb nog vragen over Japanse duizendknoop, waar kan ik terecht?

Voor vragen kunt u een bericht sturen naar het Klantcontactcentrum KCC@zwolle.nl of belt u  14038.