Japanse duizendknoop

De gemeente Zwolle kijkt samen met andere gemeenten naar de bestrijding van de Japanse duizendknoop en hoe bewoners daar een bijdrage  aan kunnen leveren.

Tot vorig jaar bestreden we de Japanse duizendknoop niet actief, maar werden ze bovengronds verwijderd op de momenten dat regulier onderhoud werd uitgevoerd.

Kleine wortelrestanten opnieuw kunnen uitgroeien. Daarom is de gemeente alert bij grondverplaatsingen, om verspreiding te voorkomen.

De plant is niet giftig of op een andere manier gevaarlijk, maar vermeerdert zich gemakkelijk en beconcurreert inheemse planten.

Omdat Zwolle geen gif gebruikt bij het beheer van de openbare ruimte, zoeken we bij voorkeur naar een bestrijdingsmethode zonder gebruik van gif.

Inzicht

Om tot een afweging en een plan te komen, moeten we eerst inzicht krijgen in plekken waar de plant groeit. U kunt de gemeente daarbij helpen, door deze locaties te melden. De gemeente gaat overigens niet onmiddellijk over tot bestrijding op de door u genoemde locatie.