Projecten

Ruimte voor de Vecht

De provincie Overijssel, gemeentes, waterschappen, maatschappelijke organisaties en bewoners zetten zich in voor de toekomst van de Vecht en het Vechtdal. Ze staan samen voor de opgave de Vecht veilig te houden en het wonen, werken en recreëren in het Vechtdal nog aantrekkelijker te maken. Ruimte voor de Vecht is daarvoor bedoeld.

Lees meer

Bewust verlichten

Met bewust verlichten kunnen we onnodige energieverbruik, lichthinder en lichtvervuiling terugdringen. De basis van bewust verlichten is: kiezen voor niet-verlichten als dit niet nodig is. Als er wel wordt verlicht, dan gebeurt dit energiezuinig, goed gericht, en worden lampen uitgeschakeld of gedimd wanneer dat mogelijk is.

In Zwolle gaan we daarmee aan de slag. De gemeente kijkt daarbij niet alleen naar eigen straatlantaarns, maar wil ook samen met sportverenigingen, ondernemers en inwoners zoeken naar oplossingen.

Lees meer

Leven met water

Binnen de IJssel-Vechtdelta werken zes overheidspartners samen aan een waterveilige en klimaatbestendige toekomst. De provincie Overijssel, Waterschap Groot Salland, Veiligheidsregio IJsselland en de gemeenten Zwolle, Kampen en Zwartewaterland zien dit als een gezamenlijke opgave. De investeringen in waterveiligheid bieden kansen om de regio nog aantrekkelijker te maken voor wonen, werken, natuur en recreatie.

Lees meer