Ruimte voor de Vecht

De provincie Overijssel, gemeentes, waterschappen, maatschappelijke organisaties en bewoners zetten zich in voor de toekomst van de Vecht en het Vechtdal. Ze staan samen voor de opgave de Vecht veilig te houden en het wonen, werken en recreëren in het Vechtdal nog aantrekkelijker te maken. Ruimte voor de Vecht is daarvoor bedoeld.

Tegelijkertijd bruist het gebied van energie, goede plannen en prachtige initiatieven en projecten. Overheden en maatschappelijke organisaties willen de opgaven, ambities en kansen voor het Vechtdal aan elkaar verbinden om zo te komen tot meer en betere resultaten.De partijen die samenwerken binnen Ruimte voor de Vecht stellen gezamenlijk een toekomstvisie op voor het Vechtdal Overijssel.

Masterplan

Dit zogeheten Masterplan moet ruimte en richting geven aan de plannen van overheden, particulieren en organisaties zodat initiatieven elkaar kunnen versterken. Betrokken bewoners, ondernemers en organisaties praten en denken op diverse manieren mee over de toekomst van de Vecht en het Vechtdal.

In het programma Ruimte voor de Vecht werken de volgende organisaties samen:

  • Provincie Overijssel
  • Gemeenten Zwolle, Dalfsen, Ommen en Hardenberg
  • Waterschappen Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta
  • Staatsbosbeheer
  • Marketing Oost
  • Overijssels Particulier Grondbezit.

Zie ook: