Water

Ruimte voor de Vecht

De provincie Overijssel, gemeentes, waterschappen, maatschappelijke organisaties en bewoners zetten zich in voor de toekomst van de Vecht en het Vechtdal. Ze staan samen voor de opgave de Vecht veilig te houden en het wonen, werken en recreëren in het Vechtdal nog aantrekkelijker te maken. Ruimte voor de Vecht is daarvoor bedoeld.

Lees meer

Leven met water

Binnen de IJssel-Vechtdelta werken zes overheidspartners samen aan een waterveilige en klimaatbestendige toekomst. De provincie Overijssel, Waterschap Groot Salland, Veiligheidsregio IJsselland en de gemeenten Zwolle, Kampen en Zwartewaterland zien dit als een gezamenlijke opgave. De investeringen in waterveiligheid bieden kansen om de regio nog aantrekkelijker te maken voor wonen, werken, natuur en recreatie.

Lees meer

Werken aan waterveiligheid

Waterschap Drents Overijsselse Delta is verantwoordelijk voor het onderhouden van dijken om overstromingsrisico’s en wateroverlast te beperken, zodat inwoners in een waterveilige regio veilig wonen, werken en recreëren.

Bescherming economie en veiligheid

Het klimaat blijft veranderen en ons land is kwetsbaar voor overstromingen. Het versterken van de IJsseldijk is een onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Lees meer