Zelf doen in het groen

Jouw eigen jeugdtuin

Wil jij graag je eigen stukje grond om zelf groenten en bloemen te planten en te oogsten? Meld je dan aan voor een jeugdtuin! Met de hulp van een professionele tuinman van ROVA leer jij je eigen tuintje te verzorgen. Alles wat je verbouwt mag je mee naar huis nemen.

Van april tot begin oktober

Ben jij 9, 10 of 11 jaar, dan mag jij een eigen jeugdtuintje verzorgen. Het seizoen begint in de eerste helft van april met het zaaien en stopt begin oktober met de laatste oogst. Dan zijn de groenten, bloemen en planten helemaal volgroeid en kun je ze meenemen naar huis.

Lees meer

Adoptiegroen

Kan het plantsoen bij u in de buurt wel wat meer kleur gebruiken? Heeft u een goed idee voor het inrichten van het plein tegenover uw huis of wilt u een pluktuin maken van dat braakliggende stukje grond?

Het is mogelijk om (tijdelijk) een stukje groen, grond of een versteende plek te adopteren van de gemeente.

Meedoen?

Wilt u een stukje groen adopteren? Neem dan contact op met de wijkbeheerder. Hij/zij bekijkt met u de mogelijkheden en onder welke voorwaarde u het stukje grond adopteert. Zo neemt u bijvoorbeeld samen met de buren het onderhoud voor uw rekening.

Lees meer

Een geveltuintje maken

Lang niet iedereen heeft een eigen voortuin. En op sommige plekken is (bijna) geen ruimte voor bomen of ander groen. Hoe leuk is het dan om zelf een geveltuintje te maken! Daarmee maakt u uw straat een stuk groener.

Lees meer

Een boomtuintje maken

Wilt u meer kleur en groen in de straat? Dat kan met een boomtuintje. Veel wijkbewoners hebben daarmee hun buurt en straat al mooier gemaakt.

Ook scholen kunnen een boomtuintje aanleggen. Zo maken kinderen dichtbij huis kennis met de natuur en leren zij tuinieren.

Boomtuintje

Een boomtuin is een tuintje op het stukje grond rondom een boom. Die boom staat op een stoep of straat. Het stukje grond heet een boomspiegel. Boomtuintjes zorgen voor kleur in de straat.

Lees meer

Plant een herinneringsboom

Het is een mooi gebaar om de geboorte van een kind te vieren met het planten van een geboorteboom. Ook kunt u een boom planten om een bijzondere datum te herdenken, bijvoorbeeld bij een 25-jarig huwelijksjubileum of bij het overlijden van een geliefd persoon.

Aanvragen

De Stichting Zwolle Groenstad organiseert het planten van deze bomen. U kunt op de site van Zwolle Groenstad een aanvraagformulier downloaden.

Lees meer

Bloemenlinten door Zwolle

Zwolle heeft een lint van bloemen door de stad lopen. De bloemen maken bermen, groenstroken en parken nog mooier en aantrekkelijker. Er komen ook veel dieren op af, zoals vlinders, bijen en andere insecten, én natuurlijk bewoners.

De bloemenlinten zijn aangelegd door de gemeente Zwolle en door bewoners, vanwege het project Bloemenlint van de Groene Loper. Op welke plekken er bloemweides zijn te vinden, ziet u op de bloemenlintkaart.

Lees meer

Volkstuin

Houdt u van tuinieren of wilt u ontdekken of het iets voor u is?

In Zwolle kunt u op twee plekken een volkstuintje huren. In de Aa-landen vindt u de Aatuinen en in Zwolle-Zuid ligt Ons Genoegen.

Een volkstuin is maximaal 300 m2 groot. U mag hier ook een (schuil)hokje of kas plaatsen.

Via de sites van de verenigingen Aatuinen en Ons Genoegen kunt u meer informatie vragen of zich aanmelden voor een tuintje.

Lees meer