Zwolle geeft je energie

Het landelijk klimaatakkoord is de basis voor de energietransitie in Zwolle. Uiterlijk in 2050 wil Zwolle energieneutraal zijn en alle energie duurzaam opwekken. We wekken dan net zoveel energie op als we gebruiken. En dat doen we via hernieuwbare bronnen, zoals zon en wind.

De gemeente maakt vaart: we willen dat in 2025 de uitstoot van CO2 25% minder is dan in 1990 en dat we 25% van alle energie op duurzame wijze opwekken. De gemeente werkt hierin samen met woningcorporaties, inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere partijen. Niemand kan dit alleen; de energietransitie realiseren we samen.

Op deze website lees je daarom wat de gemeente doet, hoe je zelf aan de slag kunt en wat er gebeurt in jouw buurt.

Energieneutraal en aardgasvrij in 2050

Wat doet de gemeente om deze ambitie op tijd te halen?

Energieneutraal en aardgasvrij in 2050

Opwek zonne-energie en windenergie

Aardwarmte

sfeerbeeld energietuin

Aardwarmte

Met aardwarmte kunnen we in de toekomst huizen en bedrijfspanden verwarmen.

Aardwarmte

Hulp van het Duurzaam Bouwloket

Hulp van het Duurzaam Bouwloket

Voor al jouw vragen over duurzaam (ver)bouwen, energiebesparing en -opwekking en de subsidies.

Duurzaam Bouwloket

Energieprojecten

Energieprojecten in de stad

Er zijn al veel mooie ideeën voor schone (duurzame) energie. Welke projecten lopen er al in de stad?

Energieprojecten

Zelf energie besparen

Isolatiestrip aan de deur bevestigen

Zelf energie besparen

Wat kan jij doen om duurzamer te leven?
 

Zelf energie besparen