Nieuwe plek mobiliteitshub Weezenlanden-Noord

16 mei 2024
Homepage

Nieuwe plek mobiliteitshub Weezenlanden-Noord

Sneller meer woningen bouwen, meer groen en minder risico

Sneller bouwen, 85 extra woningen, meer groen en het realiseren van extra parkeerplaatsen: dat wordt mogelijk door de geplande mobiliteitshub in Weezenlanden-Noord op een andere plek te bouwen dan eerst de bedoeling was. Het college van B en W heeft hier afspraken over gemaakt met de Provincie Overijssel, ontwikkelaar OCNE en woningcorporatie Openbaar Belang. In het nieuwe plan komt de mobiliteitshub onder de Luttenbergstraat en onder het parkeerterrein van het Provinciehuis.

Schets nieuwe plek mobiliteitshub Weezenlanden-Noord

Schets nieuwe plek mobiliteitshub Weezenlanden-Noord.

De mobiliteitshub is een belangrijke stap richting het autoluw maken van de Zwolse binnenstad. De locatie onder de Luttenbergstraat en de voorzijde van het Provinciehuis biedt ruimte voor het realiseren van meer dubbelgebruik van parkeerplaatsen. In de mobiliteitshub komen 455 parkeerplaatsen. De Provincie Overijssel heeft de mogelijkheid om parkeerabonnementen af te nemen voor werknemers en bezoekers tijdens kantooruren. Ook komen er 80 bovengrondse parkeerplaatsen in Weezenlanden-Noord. Volgens het oorspronkelijk plan zou de mobiliteitshub gebouwd worden onder nieuwe appartementen aan de Schuurmanstraat. De raad heeft hierover in juli 2023 een besluit genomen. In een verdiepend onderzoek bleken de kosten en (technische) bouwrisico’s beter te beheersen door de hub anders te positioneren. Dit najaar als de plannen verder uitgewerkt zijn neemt de gemeenteraad een besluit over de financiën. Uitgangspunt is dat de totale plankosten nagenoeg gelijk blijven, maar budgetten anders moeten worden gelabeld. 

Extra parkeerplaatsen, versnelling woningbouw en vergroening

De nieuwe plek brengt naast een haalbare begroting en een lager risico ook andere kansen met zich mee. Bij de gebiedsontwikkeling in Weezenlanden-Noord kan sneller worden gebouwd. Er kunnen bovendien circa 85 sociale huurappartementen, middenhuur- en koopappartementen worden toegevoegd. Ontwikkelcombinatie Nijhuis Explorius, woningcorporatie Openbaar Belang en de Provincie Overijssel staan positief tegenover het aangepaste plan.

Wethouder Gerdien Rots: “Door de mobiliteitshub op een andere plaats aan te leggen kunnen we sneller bouwen en meer woningen toevoegen. Bovendien biedt het kansen voor verbetering en vergroening van de openbare ruimte. Ik ben blij dat we hiervoor afspraken konden maken met de provincie en de ontwikkelaars. De komende tijd gaan we dat nader uitwerken.”

Komende maanden onderzoeken de gemeente en provincie de kansen voor verdere vergroening van de omgeving, integreren van meer parkeerplekken van de provincie in de mobiliteitshub en/of uitbreiding met deelmobiliteit. 

De hub gaat later open

De komende jaren wordt het nieuwe voorstel verder uitgewerkt en voorbereid. Start van de bouw staat gepland voor 2027. Oorspronkelijk was de oplevering gepland in 2028, dat wordt nu 2029. Er is meer tijd nodig voor de voorbereiding en de bouw zal langer duren.

Informeren en betrekken bewoners en ondernemers

De bouw van de mobiliteitshub heeft naar verwachting flinke impact op de omgeving. Een en ander moet nog worden uitgewerkt. Bewoners en ondernemers in de omgeving worden de komende tijd verder geïnformeerd. Er komt onder andere een bijeenkomst met uitleg en de mogelijkheid om in gesprek te gaan over de plannen. 

Wil je op de hoogte blijven van de plannen voor de mobiliteitshub? Meld je dan aanexterne-link-icoon voor de nieuwsbrief over Weezenlanden-Noord.