Nieuwe Veemarkt

Wonen op de plek van de huidige IJsselhallen, over ruim vijf jaar is het mogelijk. Voordat de eerste woningen kunnen verrijzen, is het nodig een plan te maken hoe het gebied wordt ingericht.

Het is al een langlopend plan: een nieuwe toekomst voor het IJsselhallen-terrein. Het contract met Libema, de exploitant van de hallen, loopt volgens afspraak op 1 januari 2024 af. Het 8,5 hectare tellende terrein wordt daarmee de grootste binnenstedelijke nieuwbouwlocatie in Zwolle. De werktitel voor deze gebiedsontwikkeling is Nieuwe Veemarkt geworden.

Wethouder Ed Anker: “Het is belangrijk dat we nu beginnen met het maken van een visie. Vijf jaar klinkt lang, maar het is een groot gebied om in te richten. De locatie is qua grootte vergelijkbaar met ruim 11 voetbalvelden. We willen er een wijk bouwen die past bij het karakter van de Kamperpoort en de Veerallee, maar ook bij de binnenstad en Spoorzone. Ook de rijke historie en de herinneringen die iedere Zwollenaar wel heeft bij dit stukje stad, willen we gebruiken en een plek geven in het plan voor de Nieuwe Veemarkt."  

Wat hoort er bij de Nieuwe Veemarkt?

Tot het gebied Nieuw Veemarkt horen behalve het IJsselhallenterrein ook de gebouwen aan de Veemarkt en de kantoren aan de Meeuwenlaan. Met de eigenaren van de gebouwen aan deze straten wordt ook gesproken over de invulling en de toekomstige plannen. Een deel van de IJsselhallen zijn cultuurhistorisch interessant om te behouden, er wordt gekeken of dit mogelijk is en wat dan de functie van die hal kan zijn. 

Het gele gearceerde gebied markeert de nieuwe buurt. De rode cirkel (het onderzoekgebied) wordt in de studies meegenomen omdat de ontwikkeling van de wijk effect kan hebben op deze omgeving.