Deelname aan het gebiedsbeheerplan

Wanneer u in het gebied woont en u zelf een vieze ondergrond hebt waar wat mee moet gebeuren, dan kunt u meedoen met het plan. Er worden dan afspraken met u gemaakt op welke manier dat gebeurt. 

Als u meedoet met het plan hoeft u de ondergrond niet zelf meer schoon of schoner te maken. De gebiedsbeheerder zorgt ervoor dat het grondwater geschikt is of geschikt gemaakt wordt. Ook worden er afspraken gemaakt wie welk deel van de vieze bodem aanpakt en wanneer dat moet gebeuren.

Meedoen

Omdat we niet alles schoon hoeven te maken is het ook niet nodig alles helemaal te onderzoeken. Meedoen aan het plan kost wel geld, maar dat is veel minder dan wanneer u  het zelf moet doen.

Wilt u meedoen neem dan contact op met  de gebiedsbeheerder  Ab Brand via AWJ.Brand@zwolle.nl of Reinder Slager via R.Slager@zwolle.nl