De gebiedsbeheerder

Om het plan goed te kunnen uitvoeren moet er ook iemand zijn die hiervoor verantwoordelijk is. Dit is de gebiedsbeheerder. De gebiedsbeheerder voor dit plan is de gemeente Zwolle. De gemeente maakt daarom ook afspraken met partijen die een vieze bodem hebben. Soms is dat de gemeente zelf, maar vaak zijn het ook eigenaren van een bedrijf, een bouwer of iemand die grond bezit waar vroeger een bedrijf heeft gezeten.

De gemeente zorgt er dan ook voor dat de doelen die in het gebiedsbeheerplan zijn gesteld worden gehaald. Bijvoorbeeld door het vieze grondwater in de gaten te houden, of als het nodig is vies grondwater op te pompen en weer schoon te maken. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de omgeving van de drinkwaterwinning.

Om ervoor te zorgen dat Vitens goed drinkwater kan maken, wordt vies grondwater opgepompt en schoongemaakt en dan weer terug in de bodem gebracht. Tegelijk wordt er ook energie uit het water gehaald. We gebruiken het grondwater dus voor meer dingen tegelijk.