Noodkap populieren aan de Schellerenkweg

Wij voeren regelmatig inspecties uit naar bomen in de openbare ruimte. Bomen laten we zo lang mogelijk staan, ook als ze minder gezond zijn. Soms is het nodig om een boom te kappen omdat deze ziek is of schade veroorzaakt. Wanneer we verwachten dat een boom direct gevaar vormt voor zijn omgeving, moeten wij deze boom kappen. Dit is het geval met de Canadese populieren aan de Schellerenkweg. De conditie van de oude populieren aan de Schellerenkweg is door de langdurige hitte sterk verslechterd, hierdoor breken grote takken spontaan af. Dit levert zeer onveilige situaties op voor de omgeving en het verkeer. Vanwege de veiligheid worden de bomen daarom met spoed gekapt. ROVA start op vrijdag 3 augustus 2018 met de werkzaamheden.

De oude bomen, geplant in 1955, vormen al jaren het beeld van de Schellerenkweg. In 2009 tijdens de verkiezing ‘mooiste boom van Zwolle’ werden de bomen aan de Schellerenkweg één van de mooiste lanen van Zwolle genoemd. Ook worden de bomen wel de ‘Groene Kathedraal’ genoemd, vanwege de vorm van de bomen.  Komende winter worden er nieuwe bomen geplant. Ook weer populieren, omdat deze bomen erg goed passen in het landschap aan de Schellerenkweg. Daarmee wordt de zogeheten ‘Groene Kathedraal’ weer opgebouwd voor toekomstige generaties.

Vragen en antwoorden

1. Kunnen we de populieren geen water geven?

Dat klinkt inderdaad als een hele logische oplossing, maar dat helpt helaas de oude populieren niet. Populieren hebben heel veel water nodig om te leven, te groeien en hun takken te behouden (ongeveer 1000 liter per boom per dag). Door de extreme hitte laten de bomen spontaan hun takken vallen. Door de hoge temperaturen verdampt op dit moment veel water via de bladeren. De bomen pompen de hele dag extreem veel water naar boven, aan het eind van de dag houden ze hiermee op en ontstaat er een spanning in de houtvaten van de bomen. Dit zorgt ervoor dat de bomen plotseling takken laten vallen.

2. Kan de weg niet afgesloten blijven tot er beter inzicht is of de bomen het gaan halen?

Door de extreme hitte is de spanning in de takken zodanig verslechterd dat het onherstelbare schade heeft veroorzaakt. Lagere temperaturen zullen dit helaas niet meer kunnen herstellen. Er blijft sprake van een onveilige situatie. 

3. Sommige bomen worden veel ouder, bijvoorbeeld 80 of 100 jaar. Is zestig jaar wel oud?

Deze populieren zijn nu ruim 60 jaar, sommige populieren worden inderdaad wel 80 of 100 jaar. Van populieren heb je weer diverse soorten. Deze Canadese populier, ook wel  “Forndorf” genoemd, gaat na hun 20ste jaar al 'verouderen'. Dit soort wordt daarom ook nauwelijks meer aangeplant in Nederland. Je zou dus kunnen zeggen dat dit soort populier al heel bejaard is. We gaan weer nieuwe populieren planten, maar dan wel een ander soort, die minder snel veroudert.

4. Kun je niet een gedeelte snoeien? Bijvoorbeeld de toppen of de takken van de bomen? Of een aantal bomen?

Dat zou kunnen, maar dat bevordert de veiligheid niet. Het gevaarlijke aan deze situatie is dat de takken spontaan breken. Het is dus niet in te schatten welke takken gaan breken en welke gesnoeid zouden moeten worden.

Er blijven wel 24 boomstammen staan, dit helpt de vleermuizen bij het bepalen van hun vliegroute.

5. Waarom is er niet eerder actie ondernomen?

Al 10 jaar lang worden deze bomen geïnspecteerd op vitaliteit en veiligheid. Daaruit voortvloeiend zijn diverse maatregelen uitgevoerd. Onder andere is het dode hout al verwijderd vanwege de veiligheid van de weggebruikers.

6. Wanneer is de nieuwe kathedraal weer opgebouwd?

Deze winter gaan we nieuwe bomen planten. Gelukkig zijn populieren snelle groeiers en zal er na zo’n vijf jaar al een nieuwe jonge kathedraal te zien zijn.

7. Hoe zit het met de andere bomen in Zwolle?

We monitoren de bomen in Zwolle continu. We hebben op enkele andere plekken gezien dat er ook takken zijn gevallen. We nemen maatregelen daar waar het kan en nodig is. Dit is altijd maatwerk en afhankelijk van de boom en de omstandigheden. Het soort populier met vergelijkbare leeftijd zoals de bomen aan de Schellerenkweg komen verder in Zwolle nauwelijks voor.