Vooroverleg omgevingsaanvraag

U kunt uw aanvraag voor een omgevingsvergunning vooraf laten beoordelen door de gemeente.

Aangeven op formulier

Kies op het aanvraagformulier de optie 'contact met bevoegd gezag' als u het formulier in het omgevingsloket.nl invult. De gemeente beoordeelt dan eerst uw conceptaanvraag. Dus voordat u de formele aanvraag voor een omgevingsvergunning indient.  

Toetsen

Wij toetsen de conceptaanvraag aan het stedenbouwkundige beleid. Ook leggen wij het plan voor advies voor aan de Welstandscommissie ‘Het Oversticht’. De resultaten die uit dit onderzoek naar voren komen zijn het kader voor de beoordeling van de formele aanvraag. Wij informeren u schriftelijk over de uitkomsten.

Vooroverleg omgevingsvergunning aanvragen

De conceptaanvraag kunt u ook aanvragen via omgevingsloket.nl. Hier vindt u de formulieren om een aanvraag in te dienen.

Digitaal

U kunt uw formulieren digitaal verzenden met uw DigiD

Sturen

Wilt u hem liever per post sturen? Dan kunt u het formulier via E-herkenning uitprinten en met bijbehorende gegevens opsturen naar de gemeente. Bijbehorende stukken kunnen tekeningen, berekeningen en foto’s zijn. Het hangt van de situatie af of u die nodig heeft. Als dat zo is, moet u ze in drievoud aanleveren.

Kijk voor meer informatie over de omgevingsvergunning op onze pagina: ‘omgevingsvergunning’.

Als u vragen heeft over dit product, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Wilt u iets melden? Of bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren staat hoe u dat kunt doorgeven.

De kosten vindt u op onze pagina Leges omgevingsvergunning.

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving: wetten.overheid.nl.