Vooroverleg omgevingsaanvraag

U kunt uw aanvraag voor een omgevingsvergunning vooraf laten beoordelen door de gemeente. Dit geeft u aan op het moment dat u het aanvraagformulier op omgevingsloket.nl invult en de optie 'contact met bevoegd gezag' kiest. Dan beoordeelt de gemeente uw conceptaanvraag eerst, voordat u de formele aanvraag voor een omgevingsvergunning indient.  

Wij toetsen de conceptaanvraag aan het stedenbouwkundige beleid. Ook leggen wij het plan om advies voor aan de Welstandscommissie ‘Het Oversticht’. De resultaten die uit dit onderzoek naar voren komen zijn het kader voor de beoordeling van de formele aanvraag. Wij informeren u schriftelijk over de uitkomsten.

Vooroverleg omgevingsvergunning aanvragen
De conceptaanvraag kunt u net als de omgevingsvergunning aanvragen via omgevingsloket.nl. Hier vindt u de formulieren om een aanvraag in te dienen. U kunt de formulieren digitaal verzenden met uw DigiD of met E-herkenning uitprinten en met bijbehorende gegevens opsturen naar de gemeente. Afhankelijk van de activiteit dienen er stukken bij de aanvraag gevoegd te worden. Hierbij moet u denken aan tekeningen, berekeningen en foto’s. Deze moeten in drievoud worden aangeleverd.

Voor meer informatie over de omgevingsvergunning, zie het product ‘omgevingsvergunning’.

Als u vragen heeft over dit product, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Als u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of als u iets wilt melden, dan leest u op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.

De kosten die voor een omgevingsvergunning worden gehanteerd kunt u hier vinden.

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving: wetten.overheid.nl.