Alcohol schenken, niet commerciële instellingen

Als u alcohol wilt schenken in een paracommerciële horeca-inrichting, dan moet u een Vergunning op grond van de Alcoholwet aanvragen.

Paracommerciële instellingen zijn niet-commercieel. Dat houdt in dat horeca niet de belangrijkste activiteit is: horeca doen ze ‘erbij’. Ze richten zich in de eerste plaats namelijk op recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige activiteiten.

Denk aan sportkantines, wijk- en buurtgebouwen, gemeenschapshuizen, sportkantines, schoolgebouwen en kerkelijke gebouwen.

Paracommerciële instellingen:

  • zijn niet-commercieel
  • zijn een rechtspersoon en geen naamloze of besloten vennootschap
  • voldoen aan een van de hierboven genoemde doelstellingen (activiteiten).

Regels voor paracommerciële inrichtingen:

  • het bestuur moet regels afspreken (bestuursreglement).
  • twee leidinggevenden moeten de Verklaring Sociale Hygiëne hebben.
  • Op tijden dat alcohol wordt geschonken, moet een leidinggevende of een barvrijwilliger aanwezig zijn. Deze persoon moet van het bestuur uitleg hebben gehad over verstandig alcoholgebruik.
  • De tijden waarop alcohol geschonken wordt, moeten duidelijk aangegeven worden.

Meer informatie

Algemeen bestuursreglement alcoholverstrekking.pdf

Aanvragen

U kunt de ontheffing digitaal aanvragen met eHerkenning.