Annelies Boot

Strategie

Als strategisch adviseur economie houdt Annelies Boot-Maris zich bezig met de visie op de lange termijn.

Wat houdt jouw functie in?

“Samen met collega’s analyseer ik hoe de stad zich economisch ontwikkelt. Wat zijn trends, ontwikkelingen en snelgroeiende sectoren? En zijn er bepaalde branches die we extra aandacht willen geven?

De input die ik verzamel uit diverse analyses, gebruiken we om onze eigen organisatie goed in te richten, maar ook om te beoordelen of bepaalde ontwikkelingen, zoals een eventuele uitbreiding van een bedrijventerrein, passen binnen het profiel dat we voor ogen hebben. Daarnaast denk ik mee over hoe je bepaalde clusters zo slim mogelijk kunt neerzetten. Denk aan de ontwikkelingen rondom de Spoorzone. Dat is voor Zwolle hét gebied waar nog volop kansen liggen.

Mijn werk beperkt zich overigens niet tot de gemeentegrenzen. Ik kijk ook hoe we als stad zo goed mogelijk onze bijdrage kunnen leveren aan de economische ambities van de regio. Met elkaar werken we aan de economie van nu, maar hebben we ook voldoende aandacht voor de economie van morgen.”

Annelies is het eerste aanspreekpunt voor:

  • het Economisch Perspectief Zwolle (langetermijnvisie)
  • verbindingen vanuit economie tussen Zwolle en de Regio Zwolle en met andere steden (o.a. G40)
  • strategische vraagstukken binnen het economische domein