Dennis Jansen

Kantorenmarkt

Dennis Jansen houdt zich primair bezig met de werkgelegenheid van de economische sectoren zakelijke en publieke dienstverlening.

“De zakelijke en publieke dienstverlening zijn goed voor ruim 20% van de huidige werkgelegenheid in Zwolle. De werkgelegenheid in deze sectoren en het behoud van bestaande bedrijven, zie ik dan ook als mijn belangrijkste opgave. Daarvoor is samenwerking met andere partijen van groot belang. Dat dit tot constructieve resultaten kan leiden, zagen we ook bij de aanpak van kantorenleegstand. Dankzij convenanten met het Rijk, de provincie Overijssel, HMO en marktpartijen, hebben we de afgelopen jaren meer dan 60.000 m2 kantorenleegstand weten op te lossen.

Meedenken 

Wanneer de situatie daarom vraagt, denk ik met ondernemers mee over oplossingen wanneer het voortbestaan van het bedrijf in gevaar komt. Daarnaast werk ik mee aan plannen voor gebiedsontwikkelingen en onderhoud contacten met ondernemers die nodig zijn voor onze welvaart en banen.

Werklocaties kantoorhoudende bedrijven

Hieronder een overzicht van de werklocaties van kantoorhoudende bedrijven in Zwolle:

 • De werklocatie Spoorzone Hanzeland bevindt zich in de gebiedsontwikkelingsfase van het ontwikkelkader. Hier leest u de laatste ontwikkelingen rondom de spoorzone; 
 • Voor Oosterenk wordt een gebiedsvisie opgesteld om de locatie te transformeren van een monofunctionele werklocatie naar een gemengd gebied met wonen en voorzieningen. Hier vindt u de laatste stand van zaken. Ook kunt u voor actuele informatie contact opnemen met de projectmaneger Ciska Waalewijn;
 • Kantoren in de binnestad en centrumring kunnen in aanmerking komen voor transformatie, afhankelijk van de locatie, gebiedsontwikkeling en kwaliteit. Voor actuele informatie kunt u contact opnemen met de projectmanager Anton Westenberg;
 • Op Voorsterpoort zetten we in op kwaliteitsverbetering van het kantorenmilieu op Spooldereiland en de openbare ruimte. Lees hier de laatste stand van zaken. Ook kunt u voor actuele informatie contact opnemen de projectmanager Michiel Schepers.

Meer informatie

Zakelijke en publieke dienstverleners uit onderstaande sectoren kunnen contact met mij opnemen:

Zakelijke dienstverleners:

 • Informatie en Communicatie (informatietechnologie, telecommunicatie uitgevers);
 • Financiële Instellingen (banken, verzekeringen en pensioenfondsen);
 • Verhuur van en Handel in Onroerend Goed (kantooreigenaren, makelaars);
 • Advisering, Onderzoek en overige Specialistische zakelijke dienstverlening (advocaten, architecten, reclame en marktonderzoek),
 • Verhuur van Roerende Goederen en Overige zakelijke dienstverlening (lleasemaatschappijen, uitzendbureaus, beveiliging, Facilitymanagement, call-centers).

Publieke dienstverleners:

 • Rijksoverheid
 • Provincie
 • Waterschap
 • Health en Care dienstverlening