Gert Engelsman

Kantorenmarkt, bedrijventerreinen

Het stimuleren en faciliteren van bedrijfshuisvesting en groei van werkgelegenheid. Dat is kort gezegd de functie van relatiemanager en key accountmanager kantoren Gert Engelsman.

“De kantorenleegstand in Zwolle zit onder het landelijk gemiddelde. En dat moet zo blijven. Aan mij de taak om daar, samen met mijn collega’s van de afdeling Ruimte en Economie, voor te zorgen. Een eerste vereiste is te weten wat er speelt in de kantorenmarkt. Daarom voer ik regelmatig gesprekken met ondernemers, vastgoedeigenaren, projectontwikkelaars, makelaars en gebruikers. Samen bedenken we oplossingen en kijken we hoe we die kunnen uitvoeren. De gemeente kan daarin faciliteren en eventueel bepaalde processen versnellen, bijvoorbeeld door het wijzigen van een bestemmingsplan."

Meedenken

“Ik nodig ondernemers die verhuizen en een leeg pand achterlaten uit om actief mee te denken over de bestemming van hun pand. Dat kunnen we niet verplichten, maar het is - ook in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen - wel belangrijk om gezamenlijk verantwoording te dragen voor deze uitdaging.” 

Kantorenlocaties en bedrijventerreinen

“Ik ben aanspreekpunt voor ondernemers op de bedrijventerreinen Hessenpoort, Marslanden, De Vrolijkheid, Berkum en Oosterenk. Daarnaast ben ik relatiemanager voor de kantorenlocaties Voorsterpoort, Hanzeland en Oosterenk. Ondernemersverenigingen van al deze locaties kunnen mij mailen of bellen als er iets speelt.”