Hubald van Ark

Circulaire economie en teamleider Economie

Hubal van Ark zet zich graag in voor een circulaire economie. Een economie die volhoudbaar is en een goede balans beoogt tussen People, Planet en Profit. Daarbij richt hij zich met name op de nieuwe businessmodellen voor ondernemers.

Circulaire economie

“In een circulaire economie kijken we naar de leveringszekerheid van nieuwe grondstoffen en het hergebruik van bestaande grondstoffen. Het realiseren van een circulaire economie betekent een andere manier van denken én van ondernemen. Het levert nieuwe vraagstukken op en vraagt om nieuwe verdienmodellen. 

Sociaal Ondernemerschap

Met diverse projecten en programma’s proberen we met verschillende partijen uit de stad en de regio een economie te creëren die op lange termijn bijdraagt aan de werkgelegenheid van Zwolle. Ondernemers zijn daarbij van groot belang. Ik ondersteun hen daar graag in. Ik denk bijvoorbeeld mee over het faciliteren en stimuleren van ondernemers en het wegnemen van belemmerende regelgeving. Daarnaast ben ik betrokken bij onze Topinnovatiecentra, de economische ontwikkelingen in de Spoorzone en draag ik actief bij aan Sociaal Ondernemerschap. 

Vitale economie

Als teamleider Economie probeer ik samen met de collega’s en partners in de stad de juiste prioriteiten te stellen, zodat we een vitale economie in de stad en regio Zwolle blijven. Nu én in de toekomst.

Je kunt bij mij terecht bij vragen over Circulaire Economie, de Topinnovatiecentra, en sociaal ondernemerschap.