Janna van Maar

Maakindustrie en logistiek, beleid bedrijventerreinen, dienstverlening aan ondernemers

Als beleidsadviseur bedrijventerreinen doet Janna van Maar de planning van vraag en aanbod van bedrijfsruimte voor de stad. In de contacten met Zwolse ondernemers heeft zij vooral te maken met grote, landelijk en soms internationaal opererende bedrijven. ‘Mooi hoe ondernemers de stad een economische impuls geven'

‘Mijn baan is een goede mix van complexe bedrijfsruimtevraagstukken, het adviseren van Burgemeester & Wethouders en het snel kunnen schakelen met ondernemers. Deze functie past goed bij me, ik vind het prachtig om te zien hoe bedrijven hard werken aan hun economische positie en de stad helpen aan brood op de plank.’  Daarnaast werkt Janna op beleidsniveau in regioverband én met de provincie Overijssel goed samen in de afstemming van de balans tussen vraag en aanbod van bedrijventerrein in de regio. 

De afstemming tussen bedrijvenpark H20 en Hessenpoort is in 2019 geïntensiveerd. Ook is er een start gemaakt met een onderzoek naar eventuele deelname van Zwolle in dit bedrijventerrein.  

Focus

Logistiek en maakindustrie zijn belangrijke economische sectoren voor de regio: ‘hier ligt voor mij de focus in mijn werk’. Zwolle heeft een zeer gunstig vestigingsklimaat voor logistieke bedrijven. De bedrijventerreinen Hessenpoort, Voorst en Marslanden zijn voor deze sector van betekenis, vooral door hun ligging direct aan de A28 of ring. Als snelweglocatie ten zuiden van Zwolle is het bedrijvenpark H2O een goede aanvulling op het kavelaanbod in en rond Zwolle. In de regionale samenwerking is nauw contact tussen Zwolle, H2O, Kampen en Meppel als het gaat om het faciliteren van de ondernemersvraag op de juiste plek.  

Zichtbare resultaten van projecten waar Janna van Maar aan heeft meegewerkt: revitalisering bedrijventerrein Voorst en de oprichting van het regionaal havenbedrijf Port of Zwolle.

Ondernemersdienstverlening

'Voor bedrijven coördineer ik bijvoorbeeld de bouwplanoverleggen en wijs hen de weg in het woud van regelgeving. Ik probeer ervoor te zorgen dat procedures niet onnodig lang duren. Ik vind het belangrijk dat ondernemers het gevoel hebben dat ze bij de gemeente terechtkunnen. Dat we doen wat we zeggen.'

Een ander werkterrein is het verbeteren van de dienstverlening aan ondernemers. ‘Met de economische groei van Zwolle groeit het aantal ondernemers waar we contact mee onderhouden. De ondernemer moet de gemeente gemakkelijk kunnen benaderen. We zoeken daarom voortdurend naar verbetering van de kanalen: digitaal bedrijvenloket, KCC en klantvolgsysteem, structurele aanpak van accountmanagement, vast overleg met ondernemersverenigingen. Efficiency is in het voordeel van de ondernemer én van de gemeente.’