Marjan Willems

Leisure en horeca

Marjan Willems is adviseur Vrijetijdseconomie en citymarketing. Ze is verantwoordelijk voor het beleid en het accountmanagement op het gebied van horeca en leisure, toerisme en citymarketing.

Horeca en leisure

“Voor deze sectoren is het aanbod de afgelopen jaren flink gegroeid. Zwolle heeft daarmee een inhaalslag gemaakt en dat heeft een positieve invloed op de sfeer en de beleving in de stad. Zwolle staat open voor nieuw aanbod, mits dat echt iets nieuws toevoegt. Op zwolle.nl/leisure en zwolle.nl/horeca staat op welke plekken en hoe nieuwe concepten kunnen worden toegevoegd aan het Zwolse aanbod. Wie een nieuw en onderscheidend idee voor Zwolle heeft, kan contact met mij opnemen om de mogelijkheden te bespreken.”

Toerisme

“Met toeristische ondernemers uit Zwolle werken we samen aan beleid en nieuwe ideeën. Die moeten bijdragen aan de gewenste profilering van de stad ‘Zwolle; experimentele Hanzestad’. Zo wordt nu gewerkt aan een nieuwe visie en 10 schommels met allemaal een uniek eigen ontwerp, een picknick tafel met een uniek ontwerp en bijvoorbeeld muurschilderingen. Ook werken we regionaal samen in het Vechtdal en met de gezamenlijke Hanzesteden. Een actuele toeristische aanpak gaat niet meer alleen uit van het benutten van kansen en het 1-dimensionaal inzetten op meer bezoekers. Het gaat om regie, waarbij alle belanghebbenden worden betrokken.

Citymarketing

“Zwolle heeft samen met interne en externe partners in de stad en de regio de ambitie uitgesproken om de ‘Vierde economische topregio van Nederland’ te worden. Als aantrekkelijke, groeiende stad hebben we een belangrijke rol als magneetfunctie om deze ambitie van de regio te gaan waarmaken. Omdat we, anders dan de andere drie topregio’s, niet een heel duidelijk imago hebben, zullen we bij nieuwe ontwikkelingen gerichte keuzes gaan maken. We gaan een nieuw hoofdstuk aan de stad toevoegen, waarbij het kompas ‘Experimentele Hanzestad’ leidend is. Een spannende tegenstelling tussen oud en nieuw.”