Coffeeshop gedoogbeschikking

De exploitant van een coffeeshop heeft met een gedoogbeschikking toestemming om cannabisproducten te verkopen. In Zwolle zijn maximaal 5 coffeeshops toegestaan met een gedoogbeschikking. Op dit moment kunnen er geen nieuwe verzoeken om een gedoogbeschikking in behandeling worden genomen.

Op verzoek kunt u op een wachtlijst worden geplaatst. Zodra een coffeeshop verdwijnt, krijgt de eerstvolgende aanvrager op de wachtlijst zes maanden de tijd om een aanvraag in te dienen.

Een coffeeshop is een horecabedrijf. De exploitant van een coffeeshop moet daarom ook beschikken over een horeca-exploitatievergunning.

U moet verder een vragenformulier BIBOB invullen. Deze afkorting staat voor Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur. De Wet BIBOB verruimt de mogelijkheden voor de gemeente om zich te beschermen tegen het risico dat een horecabedrijf criminele activiteiten mogelijk maakt.

Het is niet mogelijk om bij een coffeeshop een terras te exploiteren of gebruik te maken van regeling betreffende het sluitingsuur. Een coffeeshop mag geopend zijn tot 01.00 uur.

Neem dan contact op met de gemeente Zwolle als u vragen heeft over deze beschikking.

Klachten & meldingen

Als u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of als u iets wilt melden, dan leest u op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.

In dit overzicht van de leges vindt u de kosten voor onderstaande aanvraag / product

  • Aanvraag gedoogbeschikking
  • Aanvraag vervolggedoogbeschikking
  • Aanvraag horeca-exploitatievergunning

Beleid & Wetgeving
Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Plaatselijke verordeningen:
Algemene Plaatselijke Verordening Zwolle

Plaatselijke beleidsregels:
Beleidsregel BIBOB
Beleidsregel Sluitingstijden horeca
Drugsbeleid

Wetgeving:
wetten.overheid.nl