Seksinrichtingvergunning bedrijven

Om een seksinrichting en/of een escortbedrijf te mogen exploiteren, heeft u een vergunning nodig. De gemeente hanteert een maximumstelsel. Er mogen gezamenlijk maximaal tien seksinrichtingen en escortbedrijven in Zwolle gevestigd zijn.

Een seksinrichting
Voorbeelden van een seksinrichting zijn:

  • erotische massagesalon
  • seksbioscoop
  • seksautomatenhandel
  • sekstheater
  • parenclub

Een escortbedrijf
Onder een escortbedrijf wordt een persoon of een groep van personen of rechtspersonen verstaan, die bedrijfsmatig prostitutie aanbiedt. Deze prostitutie gebeurt op een andere plaats dan een bedrijfsruimte.

Voor meer informatie kunt u hier terecht:

Stadskantoor

Voor vragen belt u met de gemeente Zwolle, tel. 14038 (lokaal tarief + eventuele kosten mobiele telefoon) of u vult het contactformulier in.

Klachten & meldingen
Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of wilt u iets melden? Klik dan hier voor een overzicht van de verschillende formulieren die u kunt gebruiken.

Zie legestabel voor de kosten van onderstaande vergunningen.

- De kosten voor het in behandeling nemen ter verkrijging van een vergunning voor een seksinrichting of escortbedrijf.
  Als de vergunning eenmaal is verleend kan hierna volstaan worden met een vervolgaanvraag.
- De kosten voor een vervolgaanvraag voor een seksinrichting of escortbedrijf.
  Een vervolgvergunning moet in principe eens in de twee jaar worden aangevraagd.

Beleid & Wetgeving
Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid.

Plaatselijke beleidsregels:
Beleidsregel BIBOB
Beleidsregel prostitutiebeleid

Wetgeving:
wetten.overheid.nl