Seksinrichtingvergunning bedrijven

Om een seksinrichting en/of een escortbedrijf te mogen exploiteren, heeft u een vergunning nodig. De gemeente hanteert een maximumstelsel. Er mogen gezamenlijk maximaal tien seksinrichtingen en escortbedrijven in Zwolle gevestigd zijn.

Een seksinrichting
Voorbeelden van een seksinrichting zijn:

  • erotische massagesalon
  • seksbioscoop
  • seksautomatenhandel
  • sekstheater
  • parenclub

Een escortbedrijf
Onder een escortbedrijf wordt een persoon of een groep van personen of rechtspersonen verstaan, die bedrijfsmatig prostitutie aanbiedt. Deze prostitutie gebeurt op een andere plaats dan een bedrijfsruimte.

Als u vragen heeft over deze vergunning neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Als u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of als u iets wilt melden, dan leest u op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.

Zie legestabel voor de kosten van onderstaande vergunningen.

- De kosten voor het in behandeling nemen ter verkrijging van een vergunning voor een seksinrichting of escortbedrijf.
  Als de vergunning eenmaal is verleend kan hierna volstaan worden met een vervolgaanvraag.
- De kosten voor een vervolgaanvraag voor een seksinrichting of escortbedrijf.
  Een vervolgvergunning moet in principe eens in de twee jaar worden aangevraagd.

Beleid & Wetgeving
Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid.

Plaatselijke beleidsregels:
Beleidsregel BIBOB
Beleidsregel prostitutiebeleid

Wetgeving:
wetten.overheid.nl