Havengelden

U betaalt havengeld wanneer u bijvoorbeeld een ligplaats hebt voor een woonboot of aanmeert met een vracht- of recreatievoertuig.

Als u vragen heeft over dit product neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Als u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of als u iets wilt melden, dan leest u op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.

De tarieven zijn opgenomen in de tarieventabel, behorende bij de Havengeldverordening.

Bezwaar maken tegen de havengelden
Via email bezwaar maken is niet mogelijk. Maar, met behulp van uw DigiD inlogcode kunt u digitaal bezwaar maken.
Dien uw bezwaar in binnen zes weken (na de dag waarop de aanslag is verzonden) U gaat naar www.zwolle.nl/belastingen Daar treft u alle informatie aan.

Schriftelijk bezwaar maken kan natuurlijk ook nog. Dit stuurt u naar:

Gemeente Zwolle
t.a.v. Afdelingshoofd Juridische zaken
postbus 10007, 8000 GA Zwolle.

Hierin staat in ieder geval uw naam en adres, de datum, uw handtekening en de reden waarom u bezwaar maakt. Maakt iemand anders namens u bezwaar?
Stuur dan een volmacht mee. Uw bezwaar is tijdig als het binnen zes weken ontvangen is.

Kwijtschelding
Bij de invordering van havengelden wordt géén kwijtschelding verleend.

Beleid & Wetgeving
Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Plaatselijke verordeningen:
Verordening op de heffing en invordering van Havengeld 2017

Wetgeving:
wetten.overheid.nl