Havengelden

Haven Maagjesbolwerk

U betaalt havengeld wanneer u bijvoorbeeld een ligplaats hebt voor een woonboot. Of als u aanmeert met een vrachtschip of recreatievoertuig.