Havengelden

Haven Maagjesbolwerk

U betaalt havengeld wanneer u bijvoorbeeld een ligplaats hebt voor een woonboot. Of als u aanmeert met een vrachtschip of recreatievoertuig.

Als u vragen heeft over dit product neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld? Of wilt u iets melden? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren leest u hoe u dat kunt doorgeven.

U vindt de tarieven in de tarieventabel van Havengeldverordening.

Bezwaar maken tegen de havengelden

Via email bezwaar maken is niet mogelijk. U kunt wel digitaal bezwaar maken met behulp van uw DigiD inlogcode.

Binnen zes weken

Dien uw bezwaar in binnen zes weken (na de dag waarop de aanslag is verzonden)! Op www.zwolle.nl/belastingen treft u alle informatie aan.

Schriftelijk bezwaar maken kan natuurlijk ook. Uw schriftelijke bezwaar stuurt u naar:

Gemeente Zwolle
t.a.v. Afdelingshoofd Juridische zaken
postbus 10007, 8000 GA Zwolle.

Zet in uw bezwaar:

  • uw naam
  • uw adres
  • de datum
  • uw handtekening
  • de reden waarom u bezwaar maakt.

Maakt iemand anders namens u bezwaar? Stuur dan een volmacht mee. Uw bezwaar is tijdig als het binnen zes weken ontvangen is.

Kwijtschelding

Bij de invordering van havengelden wordt géén kwijtschelding verleend.

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Plaatselijke verordeningen:
Verordening op de heffing en invordering van Havengeld 2017