Onroerende-zaakbelastingen (OZB)

Met ingang van 1 januari 2014 wordt deze belasting opgelegd door het Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus Tricijn.
Alle informatie over deze belasting, het betalen van deze belasting, bezwaar maken en kwijtschelding vindt u op de website van het GBLT.