Precariobelasting bouwmaterialen en containers, circussen, kermissen, vaste en incidentele standplaatsen, terrassen en evenementen

De precariobelasting voor bouwmaterialen en containers, circussen, kermissen, vaste en incidentele standplaatsen, terrassen en evenementen wordt opgelegd door de gemeente Zwolle.
Voor vragen over deze belastingen kunt u contact opnemen met de gemeente Zwolle.

Niet van toepassing.

Als u vragen heeft over deze belasting neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Als u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of als u iets wilt melden, dan leest u op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.

Bezwaar maken tegen de precariobelasting bouwmaterialen en containers, circussen, kermissen, vaste en incidentele standplaatsen, terrassen en evenementen
Tegen de aanslag precariobelasting kunt u binnen zes weken (na de dag waarop de aanslag is verzonden) bezwaar maken. Het bezwaarschrift stuurt u naar het Afdelingshoofd Juridische zaken van de gemeente Zwolle, Postbus 10007, 8000 GA Zwolle.

Hierin moet in ieder geval uw naam, uw adres, de datum, uw handtekening en de reden waarom u bezwaar maakt staan.

Maakt iemand anders namens u bezwaar? Stuur dan een volmacht mee. Uw bezwaar is tijdig als het binnen zes weken ontvangen is.

Wilt u over uw bezwaarschrift gehoord worden, geef dat dan aan in uw brief.

Kwijtschelding
Bij de invordering van deze precariobelastingen  wordt géén kwijtschelding verleend.

Beleid & Wetgeving
Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Plaatselijke verordeningen:
Verordening op de heffing en invordering van Precariobelasting

Wetgeving:
wetten.overheid.nl