Precariobelasting bouwmaterialen en containers, circussen, kermissen, vaste en incidentele standplaatsen, terrassen en evenementen

De precariobelasting voor bouwmaterialen en containers, circussen, kermissen, vaste en incidentele standplaatsen, terrassen en evenementen wordt opgelegd door de gemeente Zwolle.
Voor vragen over deze belastingen kunt u contact opnemen met de gemeente Zwolle.

Niet van toepassing.

Voor meer informatie kunt u hier terecht:
Stadskantoor

Voor vragen belt u met de gemeente Zwolle, tel. 14038

Klachten & meldingen
Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of wilt u iets melden? Klik dan hier voor een overzicht van de verschillende formulieren die u kunt gebruiken.

Bezwaar maken tegen de precariobelasting bouwmaterialen en containers, circussen, kermissen, vaste en incidentele standplaatsen, terrassen en evenementen
Tegen de aanslag precariobelasting kunt u binnen zes weken (na de dag waarop de aanslag is verzonden) bezwaar maken. Het bezwaarschrift stuurt u naar het Afdelingshoofd Juridische zaken van de gemeente Zwolle, Postbus 10007, 8000 GA Zwolle.

Hierin moet in ieder geval uw naam, uw adres, de datum, uw handtekening en de reden waarom u bezwaar maakt staan.

Maakt iemand anders namens u bezwaar? Stuur dan een volmacht mee. Uw bezwaar is tijdig als het binnen zes weken ontvangen is.

Wilt u over uw bezwaarschrift gehoord worden, geef dat dan aan in uw brief.

Kwijtschelding
Bij de invordering van deze precariobelastingen  wordt géén kwijtschelding verleend.

Beleid & Wetgeving
Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Plaatselijke verordeningen:
Verordening op de heffing en invordering van Precariobelasting

Wetgeving:
wetten.overheid.nl