Precariobelasting bouwmaterialen en containers, circussen, kermissen, vaste en incidentele standplaatsen, terrassen en evenementen

Precariobelasting is belasting voor het gebruik van gemeentegrond. Of voor de ruimte daarboven.

De gemeente Zwolle legt deze belasting onder andere op voor:

 • bouwmaterialen
 • containers
 • circussen
 • kermissen
 • vaste en incidentele standplaatsen
 • terrassen
 • evenementen.

Heeft u hier vragen over? Neem dan contact met ons op via onze Contactpagina.

Niet van toepassing.

Als u vragen heeft over deze belasting neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld? Of wilt u iets melden? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren leest u hoe u dat kunt doorgeven.

Bezwaar maken

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de aanslag precariobelasting op:

 • bouwmaterialen
 • containers
 • circussen
 • kermissen
 • vaste en incidentele standplaatsen
 • terrassen 
 • evenementen.

De 6 weken gaan in vanaf de dag waarop de aanslag is verzonden.

Het bezwaarschrift stuurt u naar:

Afdelingshoofd Juridische zaken van de gemeente Zwolle

Postbus 10007

8000 GA Zwolle

Zet in het bezwaar in ieder geval:

 • uw naam
 • uw adres
 • de datum
 • uw handtekening
 • de reden waarom u bezwaar maakt.

Volmacht

Maakt iemand anders namens u bezwaar? Stuur dan een volmacht mee. Uw bezwaar is tijdig (op tijd) als het binnen 6 weken ontvangen is.

Wilt u over uw bezwaarschrift gehoord worden, geef dat dan aan in uw brief.

Kwijtschelding

Bij de invordering van deze precariobelastingen verlenen wij géén kwijtschelding.

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Plaatselijke verordeningen:
Verordening op de heffing en invordering van Precariobelasting

Wetgeving:
wetten.overheid.nl