Bezwaar indienen voor bedrijven

Tegen bepaalde besluiten van de gemeente kunt u een bezwaar indienen. Meestal gaat het om besluiten van het college van burgemeester en wethouders, of van de burgemeester. Bij het bekend maken van een besluit staat of u een bezwaar kunt indienen, en bij wie. De gemeente maakt het besluit bekend in een brief en/of door het te plaatsen op de site van de overheid www.overheid.nl.

Wettelijke procedure

De procedure voor het indienen en het behandelen van een bezwaar is wettelijk geregeld. Dit betekent dat een bezwaarschrift moet voldoen aan een aantal wettelijke vereisten. Als uw bezwaarschrift niet voldoet aan één van die voorwaarden, kan het niet-ontvankelijk worden verklaard. Dat betekent dat uw bezwaar inhoudelijk niet wordt behandeld.

Algemene bezwaarprocedure

Op deze pagina staat informatie over de algemene bezwaarprocedure (voor onder meer bijstand, bouwvergunning, subsidies, wegslepen auto, enz.).

Aparte bezwaarprocedure voor gemeentelijke belastingen

De gemeente Zwolle heeft voor de besluiten over gemeentelijke belastingen een aparte bezwaarprocedure. Wilt u meer weten over bezwaren tegen de gemeentelijke belastingen? Kijk dan bij de productinformatie.

Een bezwaarschrift moet aan een aantal wettelijke vereisten voldoen:

  • U moet het bezwaarschrift binnen zes weken na de datum van het besluit indienen. 
  • U moet de datum, handtekening, uw naam en uw adres op het bezwaarschrift zetten. 
  • In uw bezwaarschrift moet staan met welk besluit u het niet eens bent en waarom. 
  • Als uw bezwaarschrift niet aan één van de vereisten voldoet, kunt u het  (als dit mogelijk is)  voor een bepaalde datum herstellen.

Bezwaarschrift indienen via E-herkenning (bedrijven)

Per post

Dient u uw bezwaarschrift niet digitaal in? U kunt het per post sturen naar:

Gemeente Zwolle
Administratie Bezwaarschriften
Postbus 10007
8000 GA Zwolle
 

Als u vragen heeft over dit product, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Wilt u iets melden? Of bent u niet tevreden over hoe de gemeente u heeft behandeld? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren staat hoe u dat kunt doorgeven.

Aan dit product zijn geen kosten verbonden.

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Wetgeving:
wetten.overheid.nl