Bestemmingsplan, opvragen informatie

Alle wijken in Zwolle hebben een bestemmingsplan. In zo'n bestemmingsplan staat precies welke bestemming (bijvoorbeeld wonen of industrie) een bepaald terrein heeft.

Bestaand bestemmingsplan
Het bestemmingsplan is één van de toetsingskaders voor een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Nieuwe plannen moet passen in het bestaande bestemmingsplan. Er mag bijvoorbeeld geen winkel worden gebouwd op een plaats die is bestemd voor eengezinswoningen.

Met behulp van een speciale procedure kan in sommige gevallen vrijstelling of ontheffing van een geldend bestemmingsplan worden verleend.

Nieuw bestemmingsplan
Een bestemmingsplan wordt gemaakt door de gemeente, maar iedereen kan erover meepraten. Voordat een bestemmingsplan definitief wordt vastgesteld, doorloopt het een aantal fasen. Tijdens al deze fasen kan iedere burger een reactie geven, steeds binnen een vastgestelde termijn.

Meer informatie

zwolle.nl/bestemmingsplannen
Bestemmingsplanviewer
Omgevingsvergunning

Wilt u informatie over een bestemmingsplan geheel of gedeeltelijk opvragen, dan kan dit op verschillende manieren.

Voor particulieren:
• via de mail: postbus@zwolle.nl, ter attentie van de afdeling Vergunningen;

Voor zakelijke contacten:
• via internet: product 'Verklaring van bestemming en gebruik'

Voor meer informatie kunt u hier terecht:
Stadskantoor

Voor vragen belt u met de gemeente Zwolle, tel. 14038 (lokaal tarief + eventuele kosten mobiele telefoon) of u vult het contactformulier in.

Klachten & meldingen
Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of wilt u iets melden? Klik dan hier voor een overzicht van de verschillende formulieren die u kunt gebruiken.

 

Voor het opvragen van bestemmingsplan-informatie kunnen kosten in rekening worden gebracht.