Bestemmingsplan, opvragen informatie

Alle wijken in Zwolle hebben een bestemmingsplan. In zo'n bestemmingsplan staat precies welke bestemming (bijvoorbeeld wonen of industrie) een bepaald terrein heeft. Op de website www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u de bestemmingsplannen raadplegen.

Bestaand bestemmingsplan
Het bestemmingsplan is één van de toetsingskaders voor een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Nieuwe plannen moet passen in het bestaande bestemmingsplan. Er mag bijvoorbeeld geen winkel worden gebouwd op een plaats die is bestemd voor eengezinswoningen.

Met behulp van een speciale procedure kan in sommige gevallen vrijstelling of ontheffing van een geldend bestemmingsplan worden verleend.

Nieuw bestemmingsplan
Een bestemmingsplan wordt gemaakt door de gemeente, maar iedereen kan erover meepraten. Voordat een bestemmingsplan definitief wordt vastgesteld, doorloopt het een aantal fasen. Tijdens al deze fasen kan iedere burger een reactie geven, steeds binnen een vastgestelde termijn.

Meer informatie

zwolle.nl/bestemmingsplannen
Bestemmingsplanviewer
Omgevingsvergunning

Wilt u informatie over een bestemmingsplan geheel of gedeeltelijk opvragen, maak dan gebruik van het contactformulier;

Als u vragen heeft over deze regeling, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Het kan zijn dat u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of dat u iets wilt melden. Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren staat hoe u dat kunt doorgeven.

 

Voor het opvragen van bestemmingsplan-informatie kunnen kosten in rekening worden gebracht.