Omgevingsvergunning milieu en melding milieu

Wat vroeger een milieuvergunning heette, is tegenwoordig een omgevingsvergunning. De activiteit tot het oprichten of veranderen van een inrichting kan ook onderdeel uitmaken van een omgevingsvergunning. Bijvoorbeeld als er ook tegelijk gebouwd gaat worden. U kunt een omgevingsvergunning aanvragen via het Omgevingsloket.