Evangelisatieactie met geluid

Voor het houden van een evangelisatieactie, waarbij u gebruikmaakt van geluidsapparatuur, hebt u een ontheffing nodig.