Evangelisatieactie met geluid

Voor het houden van een evangelisatieactie, waarbij u gebruikmaakt van geluidsapparatuur, hebt u een ontheffing nodig.

Uw aanvraag kunt u sturen naar:

Gemeente Zwolle
Afdeling Fysieke Leefomgeving
Postbus 10007
8000 GA ZWOLLE

Voor meer informatie kunt u hier terecht:
Stadskantoor

Voor vragen belt u met de gemeente Zwolle, tel. 14038 (lokaal tarief + eventuele kosten mobiele telefoon) of u vult het contactformulier in.

Klachten & meldingen
Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of wilt u iets melden? Klik dan hier voor een overzicht van de verschillende formulieren die u kunt gebruiken.

De kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag om ontheffing zijn € 93,00.

Beleid & Wetgeving
Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Plaatselijke verordeningen:
Algemene Plaatselijke Verordening Zwolle

Plaatselijke beleidsregels:
Beleidsregel evangelisatie met geluidsversterking gemeente Zwolle 2015

Wetgeving:
wetten.overheid.nl