Evangelisatieactie zonder geluid

Als u een evangelisatieactie wilt houden, dan moet u daar minimaal 48 uur voor de actie een kennisgeving van doen.

U dient de burgemeester ten minste 48 uur voor de actie schriftelijk in kennis te stellen van uw voornemen. Dat doet u door een brief te sturen naar:

Stadskantoor
Afdeling Vergunningen
Postbus 10007
8000 GA Zwolle

Voor meer informatie kunt u hier terecht:
Stadskantoor

Voor vragen belt u met de gemeente Zwolle, tel. 14038 (lokaal tarief + eventuele kosten mobiele telefoon) of u vult het contactformulier in.

Klachten & meldingen
Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of wilt u iets melden? Klik dan hier voor een overzicht van de verschillende formulieren die u kunt gebruiken.

Aan de kennisgeving zijn geen kosten verbonden.

Beleid & Wetgeving
Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Plaatselijke verordeningen:
Algemene Plaatselijke Verordening Zwolle

Plaatselijke beleidsregels:
Beleidsregel evangelisatie met geluidsversterking gemeente Zwolle 2015

 

Wetgeving:
wetten.overheid.nl