Evangelisatieactie zonder geluid

Als u een evangelisatieactie wilt houden, dan moet u daar minimaal 48 uur voor de actie een kennisgeving van doen.

U dient de burgemeester ten minste 48 uur voor de actie schriftelijk in kennis te stellen van uw voornemen. Dat doet u door een brief te sturen naar:

Stadskantoor
Afdeling Vergunningen
Postbus 10007
8000 GA Zwolle

Als u vragen heeft over deze kennisgeving neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Als u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of als u iets wilt melden, dan leest u op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.

Aan de kennisgeving zijn geen kosten verbonden.

Beleid & Wetgeving
Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Plaatselijke verordeningen:
Algemene Plaatselijke Verordening Zwolle

Plaatselijke beleidsregels:
Beleidsregel evangelisatie met geluidsversterking gemeente Zwolle 2015

 

Wetgeving:
wetten.overheid.nl