Muziekoptreden ontheffing geluidsnormen

Het is niet toegestaan om met een muziekoptreden geluidsoverlast te veroorzaken. Denk aan het optreden met een band, een fanfarekorps of een disco-avond. Soms kan de gemeente echter een ontheffing van dit verbod geven. Als een muziekoptreden onderdeel van een evenement is bijvoorbeeld.

Voor het organiseren en houden van een evenement heeft u een evenementenvergunning nodig. Deze vraagt u tegelijk met de ontheffing voor het muziekoptreden aan.

Geluidsgrenzen

U kunt in uw aanvraag voor een evenementenvergunning melding maken van het muziekoptreden. Hierbij moet u aangeven of het gaat om versterkte of onversterkte muziek. De gemeente bepaalt de geluidsgrenzen voor het evenement. Dit beoordeelt de gemeente bij ieder muziekoptreden of evenement.