Muziekoptreden ontheffing geluidsnormen

Het is niet toegestaan om met een muziekoptreden geluidsoverlast te veroorzaken. De gemeente kan ontheffing verlenen van dit verbod. Een muziekoptreden is vaak onderdeel van een evenement. Voor het organiseren en houden van een evenement heeft u een evenementenvergunning nodig. De evenementenvergunning wordt gelijk met de ontheffing voor het muziekoptreden verleend.

In uw aanvraag voor een evenementenvergunning kunt u melding maken van het muziekoptreden. Hierbij moet u aangeven of het gaat om versterkte of onversterkte muziek. De gemeente bepaalt de geluidsgrenzen voor het evenement. Dit beoordeelt de gemeente bij ieder muziekoptreden of evenement.

Zie voor meer informatie Vergunning voor een evenement aanvragen.

Ik wil de aanvraag via een formulier afhandelen (pdf)

aanvraagformulier voor evenementenvergunning.pdf

Als u vragen heeft over deze ontheffing neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Als u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of als u iets wilt melden, dan leest u op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.

Beleid & Wetgeving
Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Plaatselijke verordeningen:
Algemene Plaatselijke Verordening Zwolle

Plaatselijke beleidsregels:
Beleidsregel onversterkte muziek

Wetgeving:
wetten.overheid.nl