Ontheffing verbod geluidshinder

Het is niet toegestaan om geluidsoverlast te veroorzaken. In sommige gevallen kan ontheffing worden verleend van dit verbod, bijvoorbeeld in relatie met een activiteit of evenement.
Voor het organiseren en houden van een evenement heeft u een evenementenvergunning nodig. Op het aanvraagformulier voor een evenement kunt u aangeven of u geluidsapparatuur gebruikt.
De evenementenvergunning wordt gelijk verleend met de ontheffing van het verbod om geluidsoverlast te veroorzaken.

Ik wil de aanvraag via een formulier afhandelen (pdf)

aanvraagformulier-voor-evenementenvergunning.pdf

Voor meer informatie kunt u hier terecht:
Stadskantoor

Voor vragen belt u met de gemeente Zwolle, tel. 14038 (lokaal tarief + eventuele kosten mobiele telefoon) of u vult het contactformulier in.

Klachten & meldingen
Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of wilt u iets melden? Klik dan hier voor een overzicht van de verschillende formulieren die u kunt gebruiken.

De kosten voor een ontheffing bedragen € 92,-. Voor de kosten van het aanvragen van een evenementenvergunning, zie Leges evenementenvergunningen.

Beleid & Wetgeving
Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid.

Plaatselijke verordeningen:
Algemene Plaatselijke Verordening Zwolle

Plaatselijke beleidsregels:
Beleidsregel evenementen in de openlucht

Wetgeving:
wetten.overheid.nl