Ontheffing verbod geluidshinder

Het is niet toegestaan om geluidsoverlast te veroorzaken. In sommige gevallen kan ontheffing worden verleend van dit verbod, bijvoorbeeld in relatie met een activiteit of evenement.

Voor het organiseren en houden van een evenement heeft u een evenementenvergunning nodig. Op het aanvraagformulier voor een evenement kunt u aangeven of u geluidsapparatuur gebruikt.

De evenementenvergunning wordt gelijk verleend met de ontheffing van het verbod om geluidsoverlast te veroorzaken.

Ik wil de aanvraag via een formulier afhandelen (pdf)

aanvraagformulier-voor-evenementenvergunning.pdf

Als u vragen heeft over deze ontheffing neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Als u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of als u iets wilt melden, dan leest u op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.

De kosten voor een ontheffing bedragen € 92,-. Voor de kosten van het aanvragen van een evenementenvergunning, zie Leges evenementenvergunningen.

Beleid & Wetgeving
Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid.

Plaatselijke verordeningen:
Algemene Plaatselijke Verordening Zwolle

Plaatselijke beleidsregels:
Beleidsregel evenementen in de openlucht

Wetgeving:
wetten.overheid.nl