Tijdelijk plaatsen van een tent

Als u voor een festiviteit in de openbare ruimte tijdelijk een tent wilt neerzetten, dan heeft u een (evenementen)vergunning nodig op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening.

Brandveiligheid
De gemeente kijkt bij een aanvraag voor een vergunning ook  naar de Brandbeveiligingsverordening als er tijdelijk een of meer tenten of andere objecten worden geplaatst, die zijn bedoeld voor het verblijf van meer dan 50 personen. De brandweer kijkt onder meer of er nooduitgangen, noodverlichting en brandblussers aanwezig zijn.

Alcohol
Het schenken van alcoholhoudende dranken is niet toegestaan in een (feest)tent. De gemeente kan onder bepaalde voorwaarden een ontheffing verlenen aan horecaondernemers met een geldige drank- en horecawetvergunning. Dit is de ontheffing op verbod tot schenken van zwak alcoholische dranken.

Meer informatie vindt u op Vergunning voor een evenement aanvragen en Ontheffing op verbod tot schenken zwak alcoholische dranken

U kunt het formulier C downloaden. Tijdens kantooruren kunt u het telefonisch (14038) aanvragen of ophalen bij de balie Bouwen en Wonen in het Stadskantoor.

Het aanvraagformulier voor de 'Ontheffing op verbod tot schenken van zwak alcoholische dranken' kunt u downloaden en het is verkrijgbaar bij de afdeling Vergunningen in het Stadskantoor.

Ik wil de aanvraag via een formulier afhandelen
aanvraagformulier voor evenementenvergunning

aanvraagformulier-voor-evenementenvergunning.pdf

formulier c.pdf

Voor meer informatie kunt u hier terecht:
Stadskantoor

Voor vragen belt u met de gemeente Zwolle, tel. 14038 (lokaal tarief + eventuele kosten mobiele telefoon) of u vult het contactformulier in.

Klachten & meldingen
Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of wilt u iets melden? Klik dan hier voor een overzicht van de verschillende formulieren die u kunt gebruiken.

Voor de kosten van dit product, zie Leges evenementenvergunningen.

Beleid & Wetgeving
Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid.

Plaatselijke verordeningen:
Algemene Plaatselijke Verordening Zwolle
Brandbeveiligingsverordening

Plaatselijke beleidsregels:
Beleidsregel Evenementen in de openlucht
Terrassen in Zwolle

Wetgeving:
wetten.overheid.nl