Vergunning voor een loterij of een ander kansspel

Als u een loterij of ander kansspel wilt organiseren en houden, moet u in sommige gevallen een vergunning aanvragen.

 • Bij een prijzenpakket van maximaal € 4.500,00, heeft u een vergunning van burgemeester en wethouders nodig.
 • Bij een prijzenpakket van meer dan € 4.500,00, moet u een vergunning aanvragen bij de Kansspelautoriteit.
 • Bij een prijzenpakket van maximaal € 1.550, hoeft u alleen een melding bij de gemeente te doen. Het gaat hier om bijvoorbeeld een bingo, rad van avontuur of ander klein kansspel. Lees voor meer informatie: Klein Kansspel.

Om in aanmerking te komen voor een kansspelenvergunning moet u voldoen aan voorwaarden:

 1. Het doel van de actie moet van algemeen belang zijn. (Een goed doel)
 2. Minmiaal 50% van de opbrengst van de verkochte loten, moet naar dat doel gaan.

1. Algemeen belang

Bij algemeen belang kunt u denken aan:

 • een sportvereniging
 • een organisatie/vereniging die zich bezig houdt met maatschappelijk welzijn
 • een culturele vereniging
 • gezondheidszorg
 • ontwikkelingswerk.

Bijvoorbeeld de bouw van een nieuw clubgebouw voor een sportvereniging. Of het kopen van nieuwe instrumenten door een muziekvereniging. Commerciële activiteiten vallen hier dus niet onder.

2. De 50 procent-regeling

Ten minste 50% van de opbrengst moet naar het goede doel gaan. Kosten die u voor de loterij maakt, mag u dan ook tot een maximum van 50 procent aftrekken van de opbrengst.

Een rekenvoorbeeld

 • als de kosten 30% van de opbrengst zijn, moet 70% naar het goede doel;
 • zijn de kosten 60% van de opbrengst dan moet tóch 50% van de opbrengst naar het goede doel gaan. Dit betekent dat de organisator 10% van de kosten zelf moet dragen!

Kosten

Onder kosten vallen onder meer: drukkosten voor loten en flyers, notariskosten, accountantskosten, uitgaven voor de prijzen.

Digitaal

U kunt de aanvraag voor een kansspelvergunning doen via een digitaal formulier. Klik daarvoor op de volgende link:

Aanvraagformulier loterij

Als u vragen heeft over dit product, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld? Of wilt u iets melden? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren leest u hoe u dat kunt doorgeven.

Bij het in behandeling nemen van een aanvraag voor een kansspelvergunning, horen kosten. Die vindt u hier: leges vergunningen en verordeningen (apv diverse)

Binnen 14 dagen na afloop van de bijeenkomst moet u het formulier "rekening en verantwoording kansspel" aanleveren bij burgemeester en wethouders. 

rekening-en-verantwoording-kansspel-web.pdf

Het ingevulde formulier kunt u verzenden via www.zwolle.nl/stuur-ons-een-bericht.