Drank- en horecavergunning

U heeft een drank- en horecavergunning nodig als u:

  • een horecabedrijf heeft waar u aan uw gasten alcoholische dranken schenkt (bijvoorbeeld een café of restaurant).
  • een slijtersbedrijf heeft.
  • een paracommerciële organisatie bent en u aan uw gasten alcoholische dranken schenkt. Bijvoorbeeld: verenigingen, stichtingen en wijkcentra.

U kunt uw aanvraag voor een drank- en horecavergunning digitaal indienen met uw eHerkenning