Drank- en horecavergunning

U heeft een drank- en horecavergunning nodig als u:

 • een horecabedrijf heeft waar u aan uw gasten alcoholische dranken schenkt (bijvoorbeeld een café of restaurant).
 • een slijtersbedrijf heeft.
 • een paracommerciële organisatie bent en u aan uw gasten alcoholische dranken schenkt.

Paracommercieel

Paracommercieel betekent dat een organisatie niet commercieel is. Bijvoorbeeld: verenigingen, stichtingen en wijkcentra waar alcohol wordt geschonken. Voor meer informatie zie onze pagina: Paracommercie

Vergunning

Om een vergunning te krijgen, moeten de leidinggevenden en uw horecabedrijf/paracommerciële organisatie aan een aantal eisen voldoen. Een ondernemer en een leidinggevende moeten onder andere:

 • een certificaat Sociale Hygiëne hebben gehaald, en;
 • voldoen aan een aantal 'zedelijkheids- en moraliteitseisen'. Dat betekent bijvoorbeeld dat de leidinggevende geen strafbare feiten gepleegd mag hebben.

Uw horecabedrijf moet ook voldoen aan een aantal inrichtingseisen. Bijvoorbeeld voor de toiletten en de ventilatiemogelijkheden.

De eisen staan in het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet.

Wet Bibob

Bij een aanvraag voor een drank- en horecavergunning moet u een vragenformulier Bibob invullen. Op grond van de Wet Bibob kan de achtergrond van de aanvrager en het bedrijf worden onderzocht. Als er bijvoorbeeld een crimineel verleden is, kan de gemeente de vergunning in sommige situaties weigeren. U krijgt bericht als zo'n onderzoek plaatsvindt.  

Bibob betekent: Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.

Terras

Als u bij uw horecabedrijf ook een terras wilt, dan heeft u mogelijk ook een terrasvergunning nodig. Meer informatie vindt u op onze pagina Terrassen.  

Andere vergunningen en meldingen

Misschien heeft u ook andere vergunningen nodig. Bijvoorbeeld als u uw pand wilt verbouwen. Of als u het pand niet voor horeca mag gebruiken volgens het bestemmingsplan. Overleg daarom met de gemeente over uw plannen voordat u een aanvraag doet.

Verandering

U moet een nieuwe vergunning aanvragen als u:

 • de ondernemingsvorm van uw bedrijf verandert. 

Een wijziging van uw vergunning moet u aanvragen als:

 • uw bedrijf verandert door een verbouwing.
 • er een nieuwe leidinggevende komt of als er een leidinggevende weggaat.

Tijdelijke ontheffing

U hoeft geen drank- en horecavergunning aan te vragen als u zwak-alcoholische dranken schenkt in een periode van maximaal 12 dagen. U moet dan wel een tijdelijke ontheffing aanvragen. Lees hier meer over op onze pagina: 'ontheffing op het verbod tot het schenken van zwak alcoholische dranken'.

Digitaal aanvragen

U kunt uw aanvraag voor een drank- en horecavergunning digitaal indienen met uw eHerkenning

8 weken

Als uw aanvraag compleet is, duurt de behandeling ervan normaal 8 weken. Als we een Bibob onderzoek moeten doen, dan is er vaak meer tijd nodig om de aanvraag te behandelen.

Overige formulieren

Aanvraag-exploitatievergunning-horecabedrijf.pdf

Vragenformulier bibob web.pdf

Toelichting vragenformulier bibob_web.pdf

Bijlagenvel vragenformulier bibob web.pdf

 

Als u over deze vergunning vragen heeft, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld? Of wilt u iets melden? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren leest u hoe u dat kunt doorgeven.

De kosten vindt u in het overzicht van de leges. (Vergunning voor een paracommerciële organisatie en voor  horecabedrijf. U vindt hier ook de leges voor het melden van een nieuwe leidinggevende of een vergunning voor de veranderende lokaliteit).
Leges vergunningen en verordeningen (apv diverse)

 

Certificaat Sociale Hygiene

Bij de aanvraag moet u:

 • het certificaat Sociale Hygiëne van alle leidinggevenden vermelden.
 • een kopie van inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel toevoegen.
 • arbeidscontracten, een geldig identiteitsbewijs of verblijfsdocument van alle leidinggevenden (die niet ook ondernemer zijn) toevoegen.

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en plaatselijk beleid

Plaatselijke verordening

Algemene Plaatselijke Verordening Zwolle

Plaatselijke beleidsregels

- Beleidsregel BIBOB
- Beleidsregel Sluitingstijden horeca
- Horeca-sanctiebeleid
- Besluit Nadere regels terrassen gemeente Zwolle 2016