Drank- en horecavergunning

Als u in uw horeca-inrichting (bijvoorbeeld een café of een restaurant) alcoholhoudende dranken verkoopt of schenkt, dan heeft u een drank- en horecavergunning nodig. Ook als u een slijtersbedrijf wilt exploiteren, dan heeft u deze vergunning nodig. De vergunningplicht geldt daarnaast ook voor de zogenaamde paracommerciële  organisaties, zoals de verenigingen, stichtingen en wijkcentra waar alcohol wordt geschonken. Voor meer informatie zie: Paracommercie

Om een vergunning te krijgen moeten de leidinggevenden en de inrichting aan een aantal eisen voldoen. Een ondernemer en een leidinggevende moeten onder meer beschikken over een certificaat Sociale Hygiëne en daarnaast voldoen aan een aantal 'zedelijkheids- en moraliteitseisen'.

De inrichting moet voldoen aan een aantal inrichtingseisen voor onder andere de toiletgelegenheden en de ventilatiemogelijkheden. Deze eisen staan in het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet.

Voor het wijzigen van de ondernemingsvorm moet u een nieuwe vergunning aanvragen. Dit is ook het geval bij wijziging van de horecalokaliteit vanwege een verbouwing. Wijzigingen van leidinggevende bij een horecabedrijf moeten ook gemeld worden.

Voor het schenken van zwak-alcoholische dranken gedurende een periode van maximaal 12 dagen hoeft u geen drank- en horecavergunning aan te vragen, maar moet u een tijdelijke ontheffing aanvragen. Zie voor meer informatie het product 'ontheffing op het verbod tot het schenken van zwak alcoholische dranken'.

Afspraak maken
Voor het indienen van de aanvraag dient u een afspraak te maken met de behandelend ambtenaar, zodat deze kan zien of een aanvraag compleet is.

Dit heeft u nodig voor de aanvraag
Een aanvraagformulier model A of voor paracommerciële instellingen model B, leidinggevendenverklaringen voor alle leidinggevenden en ondernemers. De formulieren kunt u hier downloaden, maar deze zijn ook verkrijgbaar bij de afdeling Fysieke Leefomgeving.

Ik wil de aanvraag via een formulier afhandelen:

formulier A.pdf

formulier A bijlage.pdf

formulier B.pdf

formulier B_bijlage.pdf

Vragenformulier bibob web.pdf

Toelichting vragenformulier bibob_web.pdf

Bijlagenvel vragenformulier bibob web.pdf

Drank-en-horeca-wijziging-leidinggevende-en-of-lokaliteit.pdf

 

Als u over deze vergunning vragen heeft, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Als u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of als u iets wilt melden, dan leest u op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.

De kosten staan vermeld in het  overzicht van de leges (een vergunning voor een paracommerciële organisatie, voor een horecabedrijf en de leges in geval van een wijziging van de leidinggevende of de lokaliteit).
Leges vergunningen en verordeningen (apv diverse)

Wet BIBOB
U dient bij een aanvraag voor een drank- en horecavergunning ook een vragenformulier BIBOB in te vullen. BIBOB staat voor Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur. De Wet BIBOB verruimt de mogelijkheden van bestuursorganen om zich te beschermen tegen het risico dat ze criminele activiteiten faciliteren.

Certificaat Sociale Hygiene
Bij het indienen van de aanvraag dient u het certificaat Sociale Hygiëne van alle leidinggevenden te vermelden. Daarnaast moet u een kopie van inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, arbeidscontracten, een geldig identiteitsbewijs of verblijfsdocument van alle leidinggevenden (die niet ook ondernemer zijn) bijvoegen.

Beleid & Wetgeving
Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en plaatselijk beleid

Plaatselijke verordening:
- Algemene Plaatselijke Verordening Zwolle

Plaatselijke beleidsregels:
- Beleidsregel BIBOB
- Beleidsregel Sluitingstijden horeca
- Horeca-sanctiebeleid
- Besluit Nadere regels terrassen gemeente Zwolle 2016

Wetgeving:
- wetten.overheid.nl