Horecabedrijf, exploitatievergunning

Als eigenaar van een horecabedrijf heeft u een vergunning nodig van de burgemeester. 

Uitzonderingen

  • als u in uw horecabedrijf alcoholische dranken wilt schenken. U heeft dan wel een drank- en horecavergunning nodig op grond van de Drank- en Horecawet. Zie daarvoor het product Drank- en horecavergunning.
  • als het horecabedrijf als nevenactiviteit bij een winkel kan worden aangemerkt. Hier geldt dan dat uw winkel uw hoofdbedrijf is en dat u het horecabedrijf erbij doet/er een kleiner onderdeel van is.
  • als het gaat om een horecabedrijf in zorginstellingen, musea, clubhuizen, stationsrestauraties, ziekenhuizen, vrijwilligersorganisaties en scholengemeenschappen.

Weigeren

De burgemeester kan de vergunning weigeren. Bijvoorbeeld als:

  • de vestiging van uw horecabedrijf in strijd is met het bestemmingsplan.
  • een Verklaring Omtrent het Gedrag ontbreekt.

Vooraf informatie inwinnen

Win vooraf informatie bij de gemeente in. Achterhaal of uw pand wel de goede horecabestemming heeft. En overleg met de gemeente over uw plannen voordat u een aanvraag indient.

Exploitatievergunning

Een exploitatievergunning (vergunning om uw horecabedrijf te runnen) is voor onbepaalde tijd geldig. Dit geldt niet als de rechtsvorm of tenaamstelling verandert of als de zaak overgaat naar een andere ondernemer.

Terrasvergunning

Als u er ook een terras bij wil, dan heeft u daar over het algemeen ook een vergunning voor nodig. Lees hier meer over op onze pagina: aanvraag terrasvergunning.  

Digitaal aanvragen

U kunt uw aanvraag voor een horeca-exploitatievergunning digitaal indienen met uw eHerkenning

8 weken

Als uw aanvraag compleet is, duurt de behandeling ervan normaal 8 weken. Als we een Bibob onderzoek moeten doen, dan is er vaak meer tijd nodig om de aanvraag te behandelen.

Overige formulieren:

Aanvraag-exploitatievergunning-horecabedrijf.pdf

Vragenformulier bibob web.pdf

Toelichting vragenformulier bibob_web.pdf

Bijlagenvel vragenformulier bibob web.pdf

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Het formulier voor een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kunt u opvragen via de contact pagina

Als u vragen heeft over deze vergunning neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld? Of wilt u iets wilt melden? Lees op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.

In de legestabel vindt u:

  • De kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een exploitatievergunning.
  • De kosten voor een overschrijving van een exploitatievergunning.

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Plaatselijke verordeningen:
Algemene Plaatselijke Verordening Zwolle

Plaatselijke beleidsregels:
Horeca - sanctiebeleid
Terrassen in Zwolle