Horecabedrijf, exploitatievergunning

Voor het exploiteren van een horecabedrijf heeft u in principe een vergunning nodig van de burgemeester. In een aantal situaties heeft u deze vergunning niet nodig, namelijk;

  • als u in uw horecabedrijf alcoholische dranken wilt schenken. U heeft dan wel een drank- en horecavergunning nodig op grond van de Drank- en Horecawet. Zie daarvoor het product Drank- en horecavergunning.
  • als het horecabedrijf als nevenactiviteit bij een winkel kan worden aangemerkt;
  • als het gaat om een horecabedrijf in zorginstellingen, musea, clubhuizen, stationsrestauraties, ziekenhuizen, vrijwilligersorganisaties en scholengemeenschappen.

De burgemeester kan de vergunning onder andere weigeren wanneer de vestiging van uw horecabedrijf in strijd is met het bestemmingsplan en wanneer een Verklaring Omtrent het Gedrag ontbreekt. Het advies is daarom om vooraf informatie bij de gemeente in te winnen of uw pand beschikt over de vereiste horecabestemming. Het formulier voor een Verklaring Omtrent het Gedrag kunt u opvragen bij de heer C. Pietersen, bereikbaar op telefoonnummer 038 - 498 2177 of via e-mail: C.Pietersen@zwolle.nl

Een exploitatievergunning is voor onbepaalde tijd geldig, tenzij de rechtsvorm of tenaamstelling verandert of de zaak overgaat naar een andere ondernemer.

Indien u ook een terras wilt bij uw horecabedrijf, dan heeft u daar over het algemeen ook een vergunning voor nodig. Zie daarvoor het product 'aanvraag terrasvergunning'.  

Ik wil de aanvraag via een formulier afhandelen

aanvraag_exploitatievergunning_horecabedrijf.pdf

vragenformulier bibob.pdf

bijlagenvel-vragenformulier-bibob.pdf

toelichting-vragenformulier-bibob.pdf

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Het formulier voor een Verklaring Omtrent het Gedrag kunt u opvragen bij de heer C. Pietersen, bereikbaar op telefoonnummer 038 - 498 2177 of via e-mail C.Pietersen@zwolle.nl

Afhandelingstermijn aanvraag
De afhandelingstermijn is maximaal 8 weken.

Voor meer informatie kunt u hier terecht:
Stadskantoor

Voor vragen belt u met de gemeente Zwolle, tel. 14038 (lokaal tarief + eventuele kosten mobiele telefoon) of u vult het contactformulier in.

Klachten & meldingen
Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of wilt u iets melden? Klik dan hier voor een overzicht van de verschillende formulieren die u kunt gebruiken.

Zie legestabel voor:

- De kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een exploitatievergunning
- De kosten voor een overschrijving van een exploitatievergunning

Beleid & Wetgeving
Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Plaatselijke verordeningen:
Algemene Plaatselijke Verordening Zwolle

Plaatselijke beleidsregels:
Horeca - sanctiebeleid
Terrassen in Zwolle

Wetgeving:
wetten.overheid.nl