Ontheffing op verbod tot schenken van zwak alcoholische dranken