Ontheffing op het verbod tot het schenken van zwak alcoholische dranken

Een ontheffing volgens artikel 35 van de Drank- en Horecawet maakt het mogelijk om tijdens een periode van maximaal twaalf aaneengesloten dagen zwak alcoholische dranken te schenken. Bijvoorbeeld tijdens een straatfestival, Koningsdag of carnaval.
Als de tap wordt geplaatst op het terras bij de inrichting en als het hierbij gaat om een festiviteit of activiteit van uw eigen horeca-inrichting , dan is geen ontheffing vereist. De ontheffing is wel nodig voor grote evenementen of feesten in de stad.

Voor het aanvragen van een ontheffing gelden de volgende voorwaarden:

  • Alle leidinggevenden moeten in het bezit zijn van het certificaat Sociale Hygiëne, moeten 21 jaar of ouder zijn en mogen geen strafblad hebben.
  • De ontheffing wordt niet verstrekt als er aanwijzingen zijn dat de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid in het gedrang komt.
  • Met de ontheffing mogen alleen zwak alcoholische dranken (tot 15 % alcoholpercentage) worden geschonken.

Ik wil de aanvraag via een formulier afhandelen

drank en horecawet formulier C.pdf

Dit heeft u nodig voor de aanvraag
Voor de aanvraag hebt u een certificaat Sociale Hygiëne van alle leidinggevenden nodig. Daarnaast hebt u een kopie van een geldig legitimatiebewijs of verblijfsdocument van aanvrager en leidinggevenden nodig.

Als u vragen heeft over deze ontheffing neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Als u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of als u iets wilt melden, dan leest u op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.

De kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een ontheffing tot het schenken van zwak alcoholische dranken vindt u in de legestabel.

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Wetgeving:
wetten.overheid.nl