Ontheffing op het verbod tot het schenken van zwak alcoholische dranken

Een ontheffing op het verbod tot het schenken van zwak alcoholische dranken, wordt verleend aan horecaondernemers.

Grote evenementen

Met deze ontheffing* mag u maximaal twaalf (aaneengesloten) dagen zwak alcoholische dranken schenken. Bijvoorbeeld tijdens een straatfestival, Koningsdag of carnaval. U heeft een ontheffing nodig voor grote evenementen of feesten in de stad.

* Volgens artikel 35 van de Drank- en Horecawet

Zwak alcoholische dranken

Dit zijn dranken met een alcoholpercentage van 15% of minder.

Geen ontheffing

Als u uw tap tijdens uw feest of activiteit op het terras van uw eigen horecaonderneming plaatst, dan heeft u geen ontheffing nodig.

Voor het aanvragen van een ontheffing gelden de volgende voorwaarden:

  • Alle leidinggevenden moeten in het bezit zijn van het certificaat Sociale Hygiëne. Zij moeten 21 jaar of ouder zijn en ze mogen geen strafblad hebben.
  • De ontheffing wordt niet verstrekt als er aanwijzingen zijn dat de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid in het gedrang komt.
  • Met de ontheffing mogen alleen zwak alcoholische dranken (tot 15 % alcoholpercentage) worden geschonken.

U kunt de ontheffing digitaal aanvragen met uw eHerkenning (let op: minimaal betrouwbaarheidsniveau 2 vereist - deze link opent in een nieuw venster)

Dit heeft u nodig voor de aanvraag

  • een certificaat Sociale Hygiëne van alle leidinggevenden.
  • een kopie van een geldig legitimatiebewijs of verblijfsdocument van aanvrager en leidinggevenden.

Vragen over deze ontheffing? Neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld? Of wilt u iets melden? Op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren leest u hoe u dat kunt doorgeven.

Aan het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing tot het schenken van zwak alcoholische dranken zijn kosten verbonden.

Deze kosten vindt u in de legestabel.

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Wetgeving:
wetten.overheid.nl